VACCINATIONER

Vaccination mot gula febern

Gula febern är en sjukdom som sprids med myggor. Du kan skydda dig mot gula febern med ett vaccin.

Gula febern finns i vissa delar av Afrika och Sydamerika.

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccineras mot gula febern om du ska resa till länder där sjukdomen finns.

Många länder kräver att du har ett intyg om vaccination mot gula febern för att få resa in i landet. Vissa länder kräver intyg fast sjukdomen inte finns där. Andra länder kräver intyg om du nyligen varit i ett land där sjukdomen finns. För att få resa in i vissa länder behöver du vaccineras mot gula febern och få intyget minst tio dagar före inresa.

Vaccination mot gula febern ger ett livslångt skydd. Det är fastställt internationellt genom WHO, världshälsoorganisationen. Trots det finns det länder där du kan riskera problem vid gränspassage eftersom tullmyndigheterna inte alltid känner till vad som rekommenderas internationellt: Då behöver du få ett intyg som bevisar att du är vaccinerad.

När ska jag inte vaccinera mig?

Du ska inte vaccinera dig mot gula febern om du har försämrat immunförsvar, exempelvis hiv. Det gäller också om du behandlas med cellhämmande medel, så kallade cytostatika eller höga kortisondoser under lång tid. Du ska inte heller vaccineras om du är allergisk mot ägg, eftersom vaccinet innehåller en liten mängd äggvita.

Kan du inte vaccineras får du ett särskilt intyg om undantag från vaccination.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Du får vaccinet med en spruta som du får på överarmens utsida. Du får vaccinationen vid ett tillfälle och skyddet anses vara tillräckligt 10 dagar efter vaccinationen. Efter en dos av vaccinet är skyddet mot sjukdomen livslångt.

Barn som är äldre än nio månader kan vaccineras mot gula febern. Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida. Små barn brukar få sprutan på utsidan av låret.

Vaccination mot gula febern kan ibland krävas vid inresa till vissa länder. Om ditt barn är yngre än nio månader får du ett intyg om undantag från vaccination.

Graviditet och amning

Rådgör alltid med läkare om du är gravid eller ammar ett barn som är äldre än 6 månader. Du kan i särskilda fall vaccineras, om det finns en stor risk för smitta. Behöver du ett intyg om vaccination får du i stället ett särskilt intyg om undantag från vaccination.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom ett par dagar. Ungefär en vecka efter vaccinationen kan du till exempel bli illamående, få ont i huvudet, och feber. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Vaccinet kan i mycket sällsynta fall orsaka mycket allvarliga biverkningar, särskilt om du är äldre än 60 år. Därför kan du få ett intyg om undantag från vaccination om du ska resa till länder som kräver intyg men där det inte finns risk för att smittas. Finns det däremot en risk för att smittas rekommenderas vaccination.

Vad gör jag om jag tappat bort mitt intyg?

Har du vaccinerats mot gula febern men tappat bort intyget kan du be vaccinationsmottagningen om ett nytt intyg. De spar uppgifterna i tio år. Om du inte kommer ihåg på vilken mottagning som vaccinationen gjordes kan du få en ny dos utan några risker. 

Till toppen av sidan