Före en behandling eller undersökning

Subkutan venport

En subkutan venport är en dosa som placeras under huden vid bröstkorgen. Venporten har en tunn slang som förs in i ett blodkärl. Genom dosan kan du få behandling och lämna prover ofta, utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna. Du får en subkutan venport när du behöver få behandlingar direkt in i blodet flera gånger.

Uppsala län

Samordning av din operationstid och behandlingstid i Uppsala

I många fall får du din subkutana venport samma dag som du ska få behandling. Tiderna bokas i samråd mellan Accessmottagningen och din behandlande avdelning. Accessmottagningen ser till att du får transport till din behandling efter ingreppet.

Venporten kan användas under flera år och du kan leva som vanligt med den. En subkutan venport kallas ibland SVP eller port-a-cath.

Visa alltid ditt kort när du besöker vården

I samband med operationen får du ett kort med information om venporten. Det ska du alltid visa när du besöker vården och träffar annan sjukvårdspersonal än du brukar.

Till toppen av sidan