Föräldraskap och relationen med barnet

Vad är en familj?

Familjer kan se ut på många olika sätt. En familj kan ha genetiska släktband, men behöver inte ha det.

Familj med två barn och två mammor.
Till toppen av sidan