Probecid

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Probecid är ett läkemedel som används förebyggande vid gikt. I vissa fall kan läkemedlet även användas för att förstärka effekten av penicillin.

Probecid tillhör en grupp läkemedel som gör att urinsyran snabbare försvinner ur kroppen. Det verksamma ämnet är probenecid.

Recept och högkostnadsskydd

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Probecid finns som tabletter i styrkan 500 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Gikt är en ledsjukdom som orsakas av för hög halt av urinsyra i blodet. Urinsyra är ett svårlösligt ämne som kroppen gör sig av med via njurarna. Sjukdomen visar sig oftast som plötslig smärta i en led. Smärtan orsakas av en inflammation som i sin tur beror på att kristaller av urinsyra har bildats i leden.

Probenecid skyndar på utsöndringen av urinsyra genom njurarna. Då kissar du ut urinsyran och halten urinsyra i blodet minskar. Därmed minskar risken för nya giktattacker.

Om läkemedlet används för att förstärka effekten av penicillin verkar den genom att göra att penicillinet försvinner långsammare ur kroppen via njurarna. Då finns penicillinet kvar i kroppen under längre tid, vilket gör att doserna kan tas med längre mellanrum.

Hur tar jag läkemedlet?

Ta tabletterna tillsammans med vätska.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är 1 tablett 2 gånger om dagen. Men den första veckan ska du bara ta ½ tablett 2 gånger om dagen. Ibland måste dosen höjas till 1 tablett 4 gånger per dag.

När läkemedlet används i kombination med penicillin är en vanlig dos för vuxna 2 tabletter 2 gånger om dagen.

Viktigt

Använd inte Probecid om du har svåra njurskador.

Det är viktigt att ta läkemedlet regelbundet och att inte avbryta behandlingen utan att först fråga läkare. Risken för nya giktattacker ökar om du avbryter behandlingen. Du ska inte avbryta behandlingen om du får en ny giktattack.

Probenecid ökar risken för njursten bildas av urinsyran som du kissar ut. Därför är det viktigt att dricka mycket vätska när du tar probenecid. Du kan också ta tabletter med natriumbikarbonat för att motverka njursten.

Probecid lindrar inte smärta. Därför kan du behöva ta smärtstillande läkemedel om du får en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av Probecid. Därför ska du bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte Probecid tillsammans med metotrexat, som finns i till exempel Metotab och Methotrexate.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel må illa.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-30
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Staffan Magnusson, överläkare vid Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus