SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Rehabilitering i varmt klimat för patienter i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Klimatrehabiliteringen är ett komplement till Region Östergötlands befintliga rehabiliteringsutbud och finns i så fall med i din rehabiliteringsplan.

Syftet med klimatrehabilitering

Syftet med klimatrehabiliteringen är att ge vissa patientgrupper tillgång till intensivrehabilitering med ett individuellt utformat rehabiliteringsprogram. Behandlingen ges under en sammanhållen period i stimulerande miljö, för att förbättra funktions- och aktivitetsförmågan.

Vem kan söka rehabilitering i varmt klimat?

Du kan söka rehabilitering i varmt klimat om något av detta stämmer:

 • Du är barn eller ungdom och har en inflammatorisk eller en reumatisk sjukdom.
 • Du är vuxen och har en neurologisk sjukdom eller skada.
 • Du är vuxen och har psoriasis.

Uttagningskriterier reumatiska sjukdomar

Detta är uttagningskriterierna när det handlar om reumatiska sjukdomar:

 • Barn och ungdomar upp till 18 år.
 • Patienten ska vara i behov av träning/rehabilitering och utifrån sitt tillstånd kunna tillgodogöra sig intensiv träning individuellt, i grupp och i bassäng.
 • Patientens tillstånd ska tåla värme.
 • I första hand prioriteras patienter med inflammatorisk ledsjukdom.
 • I andra hand kan patienter med inflammatoriska systemsjukdomar vara aktuella.
 • Patienter med smärtsjukdom utan inflammatorisk orsak är inte aktuella för rehabilitering i varmt klimat.
 • Kontraindikation av medicinsk natur får inte förekomma.
 • Patienter med behov av personlig assistans kan enbart komma ifråga om medföljarens kostnader betalas med andra medel.
 • Ny rehabiliteringsperiod beviljas i regel tidigast efter två år. Tidigare behandlingsresultat vägs in i bedömningen.

Uttagningskriterier neurologiska sjukdomar

Detta är uttagningskriterierna när det handlar om neurologiska sjukdomar:

 • Patienter med arbete och sjukskrivning prioriteras framför patienter med sjukbidrag eller förtidspension vid lika medicinsk bedömning.
 • Patienter lämpade för denna form av rehabilitering har neurologiska sjukdomar med rörelsehandikapp och kan förmodas bli förbättrade av rehabilitering i varmt klimat.
 • Patienten ska kunna tillgodogöra sig intensiv träning individuellt, i grupp och i bassäng.
 • Patientens tillstånd ska tåla värme.
 • Patienten bör vara träningsmotiverad och van vid regelbunden träning hemma.
 • Patienter med behov av personlig assistans kan enbart komma ifråga om medföljares kostnader betalas med andra medel.
 • Ny rehabiliteringsperiod beviljas i regel tidigast efter två år. Tidigare behandlingsresultat vägs in i bedömningen.

Uttagningskriterier psoriasis

Detta är uttagningskriterierna när det handlar om psoriasis:

 • Patienter med medelsvår till svår psoriasis som reagerar gynnsamt på UV-ljus.
 • Patienter som tidigare inte har fått betald rehabiliteringsresa utomlands av landstinget/Region Östergötland.
 • Tidigare rehabilitering i varmt klimat med gott resultat.
 • Föregående behandlingsresa var för flest antal år sedan.
 • Om patienten förutom hudpsoriasis också har ledbesvär som inte är så svåra att de ger ett hinder för patienten att vistas på den aktuella anläggningen.
 • Psykosociala förhållanden.

Så här ansöker du

Sista ansökningsdag för barn och ungdomar är den 1 november, för resa kommande sommar.

Sista ansökningsdag för personer med psoriasis är 1 november och 1 maj, för resa kommande vår respektive höst.

Sista ansökningsdag för personer med neurologisk sjukdom är 1 april och 1 oktober, för resa kommande vår respektive höst.

För att söka rehabilitering i varmt klimat behöver du fylla i en ansökningsblankett och få ett läkarintyg av din behandlande läkare. 

Kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor på telefonnummer 010-103 22 88 eller e-post ekonomi@regionostergotland.se. Då kan de skicka hem blanketten till dig på posten.

Skicka ifylld ansökningsblankett tillsammans med läkarintyget till:
Region Östergötland
Regionledningskontoret
Klimatrehabilitering
581 85 Linköping

Platsfördelning och vårdtider

 Sökande

Antal vårdplatser

Vårdtid

Barn eller ungdom med reumatisk sjukdom

cirka 12 vårdplatser per år

3 veckor

Vuxen med neurologisk sjukdom eller skada

cirka 18 vårdplatser per år

3 veckor

Vuxen med hudsjukdom – psoriasis

cirka 20 vårdplatser per år

3 veckor

 

Anläggningar

Rehabilitering utomlands ges vid följande anläggningar: 

 Anläggning

Sökanden med

Tidsperiod

Vintersol, Teneriffa

Reumatisk sjukdom (barn och ungdomar)

3 veckor 
(under sommaren)

Vintersol, Teneriffa

Neurologisk sjukdom eller skada (vuxna)

3 veckor

Svenska Re AB, Gran Canaria, Spanien

Psoriasis (vuxna)

 3 veckor                                

Patientavgifter

Egenavgiften motsvarar avgiften man betalar för sjukhusvård i Sverige.

Barn 0-19 år

0 kr / vårddygn

Medföljande förälder/anhörig

100 kr / dygn

Vuxna 20-64 år

100 kr / vårddygn

Vuxna över 65

50 kr / vårddygn

Patientavgiften debiteras efter hemkomsten. Hemresedagen räknas inte med. 

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Peter Uhlin
Regionledningskontoret, Region Östergötland
Telefon: 010-103 04 51
E-post: peter.uhlin@regionostergotland.se

Till toppen av sidan