Leder

Bursit – slemsäcksinflammation

Du har slemsäckar på många ställen i kroppen runt leder och senor. De är små vätskefyllda påsar som har till uppgift att skydda lederna och underlätta rörelserna. Slemsäckarna kan bli irriterade om en led eller sena överbelastas, eller om de utsätts för ett långvarigt tryck.

Slemsäcksinflammation kallas också för bursit och är vanligast i knän, axlar och armbågar. Du kan få inflammationer i slemsäckarna om du har en reumatisk sjukdom. Det är även möjligt att få en bakterieinfektion i en slemsäck, även om det är mindre vanligt.

Symtom

Följande symtom är vanliga om du har en inflammation i en slemsäck:

  • Du är svullen i eller kring en led.
  • Det ömmar om du trycker mot svullnaden.
  • Det gör ont när du anstränger leden eller senan.

Du kan även ha en rodnad över svullnaden.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får en slemsäcksinflammation behöver ingen behandling, eftersom den ofta läker av sig själv på ett par veckor.

Kontakta en vårdcentral om du har mycket ont eller om besvären inte går över på två veckor.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har feber och en svullen led. Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Du bör försöka undvika all belastning på slemsäcken om orsaken till besvären är ett långvarigt tryck. Är orsaken överbelastning bör du minska belastningen på leden eller senan. Men det är ändå bra att fortsätta röra på leden utan att belasta den. Du kan ta receptfria smärtstillande läkemedel om du har mycket ont.

Du kan behöva få behandling med fysioterapi, även kallad sjukgymnastik, om besvären är långvariga. Du kan också få läkemedel mot inflammation eller en kortisonspruta.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan