Infektioner på huden

Navelinfektion hos nyfödda

När ett barns navelsträng klipps av blir det en liten stump kvar. Den ramlar av efter några veckor. Ibland kan det bli en infektion i naveln. Då behöver barnet få behandling.

Det är vanligt att det syns en liten mängd klar vätska i naveln. Det behöver inte betyda att barnet har en infektion, om barnet inte har andra symtom.

Symtom

Det här är vanliga symtom på en navelinfektion:

  • Huden i och runt naveln är röd och svullen.
  • Det kommer en gul och illaluktande vätska från naveln.

Det finns en liten risk att infektionen sprider sig i kroppen. Då kan barnet bli mer sjuk och få ett eller flera av följande symtom:

  • Barnet är slö och irriterad.
  • Barnet vill inte äta.
  • Barnet kan få feber.
  • Barnet kan få gråblek hud.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att barnet har en navelinfektion. Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ibland kan det räcka att du ringer, chattar eller videosamtalar med en sjuksköterska på en barnavårdscentral, BVC för att få hjälp.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Så kan du minska risken för navelinfektion

När ett nyfött barns navelsträng klipps av blir det kvar en liten stump i naveln. Den torkar och ramlar bort efter ett par veckor.

Det är viktigt att barnets navel hålls ren. Tvätta försiktigt med vanligt vatten på en bomullspinne och torka sedan med en torr bomullspinne. Det är också viktigt att alla som tar i barnet har rena händer.

Tvätta naveln med tvål och vatten om den ser kladdig ut. Torka sedan torrt och lufta ordentligt.

Råd och stöd

Kontakta BVC om du har frågor om hur du ska sköta barnets navel. Under barnets första levnadsvecka kan du kontakta BB.

Här kan du läsa mer om hur du sköter ett nyfött barn.

Behandling

Du kan först få rådet att tvätta barnets navel med klorhexidinsprit.- Det finns att köpa på apotek. Om det inte hjälper kan barnet behöva få antibiotika.

Barnet kan behöva vårdas på sjukhus om infektionen sprider sig i blodet. Då får barnet antibiotika direkt i blodet.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan