FÖDELSEMÄRKEN OCH HUDFÖRÄNDRINGAR

Hemangiom hos barn

Hemangiom, även kallat smultronmärke, visar sig som ett märke på huden och är vanligast hos barn upp till ett år. De flesta hemangiom ger inga besvär och försvinner av sig själva. Kontakta bvc om barnet är äldre än sex veckor då de uppstår, eller om barnet har sex hemangiom eller fler.

Hemangiom kallas också för smultronmärke och består av en samling blodkärl som kan finnas vid födseln eller uppstå under barnets första levnadsmånader. Nästan fem procent av alla barn får hemangiom. Det är inte helt klart varför de uppstår. De är vanligare hos för tidigt födda barn.

Hemangiomen är helt ofarliga. Men de kan behöva behandlas om de sitter illa, till exempel om de skymmer synen.

Symtom

Hemangiom, smultronmärke.

Hemangiom är oftast klarröda, rödlila eller mörkröda. De kan vara upphöjda eller platta. En del hemangiom som ligger djupt inne i huden kan vara nästan hudfärgade eller bara lätt blåaktiga. Storleken varierar från några millimeter upp till flera centimeter.

Stora hemangiom syns oftast redan vid födseln. Även små hemangiom kan synas vid födseln.

Vad är hemangiom?

Hemangiom, smultronmärke, i ansiktet.

Hemangiom är godartade blodkärlstumörer. Det innebär att det bildas en samling med blodkärl under huden. De flesta hemangiom utvecklas under den första levnadsmånaden. De brukar växa både på bredden och på höjden. Oftast växer de som mest under barnets tre första levnadsmånader.

För en del barn fortsätter de att växa, ibland upp till barnet är ungefär ett år. Sedan slutar de att växa och börjar tillbakabildas. Hemangiom försvinner av sig själv, men det kan ta allt från något år till tio år.

Det kan bli ett märke kvar i huden som syns resten av livet om hemangiomet har varit stort eller om det har blivit sår i det.

Ibland kan hemangiom blöda

När hemangiom växer kan det bli sår och mindre blödningar i dem. Om det blir sår kan barnet få ont, men annars brukar barnet inte känna av det eller ha några besvär.

Om det blöder ska du trycka med en kompress eller en ren handduk mot såret tills det slutar att blöda. Läker inte såret kan det bero på att bakterier har kommit in i såret. Då kan det behöva behandlas med antibiotika.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får hemangiom behöver inte söka vård eftersom de med tiden brukar försvinna av sig själv.

Kontakta barnavårdscentralen, bvc, om barnet har ett hemangiom som uppstår senare än sex veckor efter förlossningen, eller om barnet har sex hemangiom eller fler.

Kontakta bvc eller en vårdcentral om hemangiomet blir sårigt och gör ont eller på annat sätt är besvärande, eller om huden omkring blir röd och varm.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning av hemangiom

Vanligtvis görs inga fler undersökningar än att sjuksköterskan eller läkaren tittar på huden. Det brukar räcka för att vara säker på att det är hemangiom.

Behandling av hemangiom

Hemangiom behöver nästan aldrig behandlas.

Hemangiom som sitter så att det stör viktiga funktioner eller utvecklingen av dessa behandlas ibland med läkemedel under barnets första år. Det gäller vanligtvis hemangiom som sitter mycket nära ögat eller på nästippen. Det kan också vara hemangiom som sitter på läppen, som gör att barnet får svårt att äta.

Finns det kvar ett märke när hemangiomet har försvunnit och barnet själv vill ta bort det, kan ni kontakta en vårdcentral för att diskutera detta. Det är i så fall lämpligt att göra när barnet är äldre än åtta till tio år.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen ni får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Barn ska också vara delaktiga. Det finns ingen åldersgräns när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är det viktigt att de förstår informationen.

Till toppen av sidan