Vård om du kommer från ett annat land

Tandvård i Sverige om du kommer från annat land

Du kan ha rätt till tandvård på samma villkor som de som är försäkrade för tandvård i Sverige. Det gäller om du till exempel är försäkrad i något EU- land eller EES-land eller Schweiz.

Den här texten beskriver övergripande vad som gäller om du söker tandvård i Sverige och kommer från ett annat land. Kontakta aktuell region eller Försäkringskassan för att få veta vad som gäller för dig om du planerar att söka tandvård i Sverige.

Du behöver uppfylla vissa villkor för att du ska kunna få tandvård på samma villkor som den som är försäkrad för tandvård i Sverige. Villkoren beskrivs i följande kapitel.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska och översatt till flera språk

Storbritannien

Storbritannien är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Akut tandvård och planerad tandvård

Tandvården kan antingen vara akut eller planerad. Med akut tandvård menas tandvård som inte kan vänta tills du kommer hem igen. All annan tandvård är planerad.

Det är tandläkaren som utifrån din situation avgör om det handlar om akut tandvård. Det beror till exempel om du är på semester, studerar eller arbetar i Sverige. Om du till exempel slår av en tand beror det på hur mycket besvär du har av skadan och hur länge du befinner dig i Sverige som avgör om du får akut vård eller inte.

Personer försäkrade i ett EU-, EES-land eller i Schweiz

Du har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort om du är försäkrad i ett EU-land, EES-land eller i Schweiz. Kortet kallas EU-kort och ska garantera att du får akut tandvård på samma villkor som svenska medborgare när du är tillfälligt i Sverige. Kortet visar att du har en tandvårdsförsäkring i ditt hemland. Du ska kunna visa upp ett provisoriskt intyg, som visar att du har ett EU-kort om du har glömt det eller inte hunnit skaffa ett.

Intyg om planerad tandvård

För att få planerad tandvård i Sverige behöver du ha ett intyg med dig från ditt hemland. Du behöver intyget för att få tandvård på samma ekonomiska villkor som den som är försäkrad i Sverige. På intyget ska det stå vilken tandläkare i Sverige som ska behandla dig och vilken behandling du ska få. Tandläkaren måste vara ansluten till Försäkringskassan.

Det går att söka ersättning efteråt

Du betalar själv hela tandvårdskostnaden om du inte har med dig EU-kort, provisoriskt intyg eller tillstånd om planerad vård. Tandläkaren som du besöker behöver inte vara ansluten till det svenska socialförsäkringssystemet.

När du kommer hem igen kan du ansöka om ersättning för dina tandvårdskostnader från ditt hemlands institution för socialförsäkring. Då krävs att du kan visa kvitton på vad vården har kostat. Det kan finnas särskilda regler i ditt hemland kring ersättning för tandvårdskostnader i efterhand. Kontakta ditt hemlands institution för socialförsäkring för mer information.

Du kan inte ansöka om ersättning för tandvårdskostnader i efterhand om du är försäkrad i Schweiz.

Personer från ett nordiskt land

Är du från ett nordiskt land och söker tandvård i Sverige får du akut tandvård på samma villkor som svenskar. Det gäller oavsett om du är i Sverige tillfälligt, om du bor här eller är så kallad gränsarbetare. En gränsarbetare är en person som bor i ett land och arbetar i ett annat land i Norden. Du ska då visa ditt pass eller id-kort och ange din bostadsadress.

När du har tillfälligt arbete

Du som bor och arbetar tillfälligt i Sverige ska vara försäkrad i Sverige om du kommer från ett annat EU-land, EES-land eller i Schweiz. Då får du akut och planerad tandvård på samma villkor som alla andra som är försäkrade i Sverige.

Det kan också vara så att du får ersättning för din tandvård i Sverige av ditt hemlands institution för socialförsäkring. Då är du också försäkrad enligt de regler som gäller i ditt hemland och inte i Sverige. Det beror på vilka villkor du har från ditt företag när du arbetar utomlands. 

Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar från ett EU-land, EES-land eller Schweiz får fri akut tandvård vid tillfällig vistelse i Sverige till och med den sista december det år de fyller 23 år. För att få fri tandvård behöver barn och ungdomar ha med sig ett EU-kort.

Barn och ungdomar som kommer från länder utanför EU, EES eller Schweiz har inte rätt till fri tandvård i Sverige. Undantagna är de som kommer från Australien och Québec i Kanada.

Studenter

Studenter från ett EU-land, EES-land eller Schweiz som är tillfälligt i Sverige får akut tandvård som inte kan vänta på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Då krävs ett EU-kort. Studenter från andra länder som Sverige inte har något avtal med betalar hela tandvårdskostnaden själv.

När du flyttar till Sverige

Det är viktigt att veta vilka rättigheter till tandvård du har om du planerar att flytta till Sverige. Det kan skilja sig beroende på varför du kommer till Sverige, var du tidigare har bott och varför du vill flytta. Försäkringskassan kan ge svar på vilka rättigheter du har utifrån din egen situation.

Det är viktigt att du anmäler dig till Försäkringskassan när du kommer tillbaka till Sverige igen. Här finns mer information på Försäkringskassan.

Utlandssvensk på besök i Sverige

Är du utlandssvensk på besök i Sverige och är folkbokförd utanför ett EU-land, EES-land eller Schweiz får du betala fullt pris för tandvård i Sverige. Då gäller inget tandvårdsstöd från Försäkringskassan.

Asylsökande

Du som söker asyl i Sverige ska få tandvård som inte kan vänta. Det betyder att du behöver tandvård för att besvären inte ska bli akuta eller riskerar att bli det. Vården sker hos Folktandvården eller en privat mottagning som har avtal med den region där du bor. Tandläkaren avgör om dina besvär är akuta.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år får tandvård på samma villkor som andra barn och ungdomar i Sverige. De behöver inte betala för vården.

Du som är vuxen asylsökande får betala för akut tandvård hos tandläkaren eller tandhygienisten. Avgiften är 50 kronor för varje besök. Kan du inte betala för din behandling omedelbart har du ändå rätt att få akut tandvård.

Det finns också en övre gräns för hur mycket du behöver betala för läkemedel på recept. Du kan ansöka om bidrag från Migrationsverket för utgifter för sjukvård, tandvård och receptbelagda läkemedel. För att få bidraget ska du inom sex månader ha haft utgifter som överstiger en viss summa.

Kort som styrker vem du är

För att få tandvård för 50 kronor per besök ska du som är asylsökande kunna visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut, ett så kallat LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och kortet är en tillfällig identitetshandling som gäller medan du söker asyl.

Flyktingar som gömmer sig

Du som är så kallad papperslös flykting och har gömt dig för att inte bli avvisad från Sverige har rätt till tandvård som inte kan vänta. Du betalar då 50 kronor för varje besök.

Barn och ungdomar under 18 år ska kunna få tandvård som andra barn och ungdomar i Sverige, det vill säga utan att betala för den.

Läs mer på 1177.se

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd

Till det år du fyller 24 år är tandvård utan kostnad. Det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård i nästan alla regioner, men då får du ett statligt tandvårdsstöd.

Vård om du kommer från ett annat land

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som inte har en socialförsäkring i Sverige. Många av texterna är också översatta till andra språk.

Till toppen av sidan