Lagar i vården

Stödperson vid tvångsvård

Innehållet gäller Norrbotten

Om du tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har du rätt att få en stödperson. Rätten till stödperson gäller även i psykiatrisk och rättspsykiatrisk öppenvård.

Vad är en stödperson?

En stödperson är en medmänniska som hjälper till och stöttar i sociala och personliga frågor och som har tystnadsplikt.

Stödpersonen kan vara med vid förhandlingar i Förvaltningsrätten.

Vill du ha en stödperson?

Du avgör själv om du önskar en stödperson. Personalen på avdelningen hjälper dig att kontakta patientnämnden som utser stödpersoner. Du kan också vända dig direkt till patientnämndens kansli på telefon 020-59 90 00 eller till tjänsteperson Eva Ek på telefon 0920-28 41 56.

Vill du bli stödperson?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli stödperson men det är önskvärt att du deltar i patientnämndens utbildningar och informationsmöten.

Du är genuint intresserad av människor och har förståelse för psykisk ohälsa och människor som har en utsatt livssituation.

Om du är intresserad av att bli stödperson eller vill veta mer är du välkommen att kontakta tjänsteperson Eva Ek på telefon 0920-28 41 56.

Till toppen av sidan