Skador på huvud och ögon

Hjärnskakning

Du kan få hjärnskakning om du slår i huvudet hårt. Det är oftast inte allvarligt. Men om du har svimmat efter ett slag mot huvudet eller inte minns vad som har hänt är det viktigt att genast söka vård.

Ett kraftigt slag mot huvudet ger ofta hjärnskakning. Det kan till exempel hända om du cyklar omkull eller ramlar av en häst. Mindre kraftiga slag ger oftast inte hjärnskakning, till exempel om du nickar en fotboll.

Den här texten handlar främst om vuxna. Här kan du läsa om när barn slår i huvudet.

Symtom

Det är vanligt att svimma vid en hjärnskakning. Det här är några andra vanliga symtom:

 • huvudvärk
 • yrsel
 • illamående
 • kräkningar
 • minnesförlust
 • förvirring
 • onaturlig trötthet som inte beror på sömnbrist.

Ibland kommer symtomen först efter flera timmar.

När och var ska jag söka vård?

Det kan vara svårt att själv bedöma om du behöver söka vård. Ring telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om du misstänker att du eller någon i din närhet har fått en hjärnskakning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Om det är bråttom

Ring genast 112 om något av följande stämmer:

 • Någon har slagit i huvudet och är avsvimmad längre än en minut.
 • Den som har slagit i huvudet har kramper.
 • Det tar lång tid för personen att återhämta sig och svimningen följs av yrsel, förvirring eller sömnighet.

Undersökningar och utredningar

Du blir undersökt av en läkare om du har fått en hjärnskakning.

För att ta reda på om hjärnan har skadats undersöker läkaren hur du rör dig och om du kan svara på vanliga frågor. Läkaren undersöker också pupillernas utseende och hur de reagerar på ljus. 

Du kan också få lämna blodprov som visar om du har fått en skada på hjärnan.

Ibland undersöks du med datortomografi för att läkaren ska kunna se om du har några allvarliga skador. 

Behandling

Det behövs vanligtvis ingen särskild behandling efter en hjärnskakning. Men det är viktigt att vila både fysiskt och psykiskt så att hjärnan kan återhämta sig. Då minskar risken för långvariga besvär.  

Ibland kan du behöva vara sjukskriven om du har ett arbete.

Rehabilitering vid långvariga besvär

Efter en kraftig hjärnskakning kan det hända att du får långvariga besvär som huvudvärk, trötthet, yrsel, minnesförlust eller koncentrationssvårigheter. Då finns det möjlighet att få rehabilitering som är inriktad på hjärnskador.

Behandlingen är olika beroende på vilka symtom du har. Ofta ingår psykologisk behandling och fysisk aktivering med hjälp av en fysioterapeut eller arbetsterapeut. Du kan också få rehabilitering som är inriktad på arbetslivet om du har ett arbete.

Norrbotten

Hjärnskadekoordinator är ett stöd för dig från 18 år som drabbats av traumatisk hjärnskada när du var 16 år eller äldre. Det kan till exempel vara hjärnskada efter trafikolycka, fallolycka eller misshandel.

Hjärnskadekoordinator erbjuder dig:

 • Stöd och vägledning, under eller efter utskrivning från sjukhus.
 • Vägledning i kontakter med myndigheter och vårdgivare.
 • Kunskap och vägledning om samhällets stöd.
 • Samordning av insatser till stöd i rehabilitering.

Hjärnskadekoordinator ger stöd och vägledning både till patient och närstående. Det behövs ingen remiss och det är kostnadsfritt.

Möten kan ske på Rehab medicinmottagning Sunderby sjukhus, digitalt eller via telefon.

Kontakt tas via Region Norrbottens växel 0920- 284034, fråga efter hjärnskadekoordinator.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att du tar det lugnt och vilar mycket så att hjärnan kan återhämta sig.

Du bör inte träna eller dricka alkohol förrän du känner dig helt bra igen. Det brukar ta en till två veckor. Undvik under den tiden även sådant som kräver mycket koncentration. Det gäller till exempel att titta på tv, spela dataspel och annat som kan ge huvudvärk och illamående.

Vad beror hjärnskakning på?

Anatomisk bild på hjärnan.
Hjärnan omges av en vätska som skyddar den från att stöta mot skallbenet.

Vid kraftiga slag mot huvudet kan hjärnan komma så mycket i rörelse att den slår i insidan av skallbenet. Det kallas hjärnskakning.     

Det är vanligt att få en kortvarig medvetslöshet i samband med en hjärnskakning. Det beror på att de delar i hjärnan som styr hur vaken du är påverkas.

Komplikationer och följdsjukdomar

Det kan uppstå blödningar, hjärnan kan svullna och du kan få skador på skallbenet om du får ett hårt slag mot huvudet.

En del får långvariga besvär med huvudvärk, trötthet, yrsel, minnesförlust eller koncentrationssvårigheter.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan