Sunda vanor

Hälsosamtal för dig som är 40, 50 eller 60 år

Innehållet gäller Norrbotten

God hälsa är för de allra flesta människor en av de viktigaste sakerna i livet och därför erbjuder Region Norrbotten hälsosamtal för dig som är 40, 50 eller 60 år.

Glad person som promenerar med stavar.
Vardagsmotion är bra för din hälsa.

Hälsosam livsstil kan minska risken för sjukdom

De vanligaste sjukdomarna som hjärtinfarkt, stroke, diabetes och många cancersjukdomar, utvecklas under många år, ofta utan att ge besvär i början. Sjukdomarna hänger ofta ihop med våra levnadsvanor och levnadsförhållanden. Därför kan man ofta själv påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom är högre i Norrbotten än i övriga landet. Därför erbjuder hälsocentralerna i Norrbotten dig som fyller jämnt (40, 50 och 60 år) möjlighet att delta i Norrbottens hälsosamtal genom en kallelse.

Så går hälsosamtalet till

Vid ett hälsosamtal har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa.

  • Du får mäta blodtryck och olika kroppsmått samt räkna ut body mass index, BMI.
  • Du erbjuds provtagning av blodsocker och kolesterol. Detta medför att man får ytterligare information om riskfaktorer, förutom de riskfaktorer som framkommer vid själva samtalet.
  • Du får individuellt stöd och råd till livsstilsförändringar.
  • Du har möjlighet till att ställa frågor som du tycker är viktiga.
    Hälsosamtalet utförs av legitimerad personal med särskild utbildning i hälsofrämjade och sjukvårdsförebyggande metoder.
  • Hälsosamtalet kostar som ett ordinarie besök på hälsocentralen och ingår i högkostnadsskyddet.

Detta ingår i hälsosamtalet

Du får fylla i ett frågeformulär med frågor som har betydelse för din hälsa. Formuläret fylls i genom att logga in på 1177.se E-tjänster där du hittar Norrbottens hälsosamtal under övriga tjänster.

  • Resultatet från frågefomuläret och mätningarna förs in i ett diagram som sammanfattar och ger dig en helhetsbild av din hälsa. 
  • Om det behövs får du kompletterande provtagning och uppföljning hos sjukvårdpersonal.
  • Du som arbetar kan fråga din arbetsgivare om möjligheten att göra hälsoundersökningen på betald arbetstid.

Hur hanteras dina svar

Du kan läsa mer om Norrbottens hälsosamtal och den forskning som görs för att följa hälsoutvecklingen på norrbotten.se/halsosamtal.

Till toppen av sidan