Psykisk hälsa

Dans för hälsa

Innehållet gäller Norrbotten

Du som är mellan 13 till 19 år och har besvär med sånt som stress, oro, huvudvärk, magont eller nedstämdhet kan få hjälp genom dans. Dans för hälsa ger en trygg gemenskap utan krav på prestation.

Dans för hälsa har dansgrupper för unga i Norrbotten. Foto: Martin Delafoi

Dans stärker psykisk hälsa för unga

Psykisk ohälsa bland unga ökar. Studier visar att kroppsliga och emotionella symtom såsom stress, oro, huvudvärk, magvärk och nedstämdhet är vanligt förekommande där flickor i vissa fall är mer utsatta än pojkar.

Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod där kravlös dans används för att stärka den psykiska hälsan bland unga. Metoden bygger på vetenskapliga studier där resultaten bland annat visar att kravlös dans ökar den självskattade hälsan, minskar psykosomatiska besvär och minskar användningen av smärtstillande medicin.

Dans för hälsa finns över hela landet. I Norrbotten finns utbildade och verksamma instruktörer i flera kommuner som jobbar med Dans för hälsa eller inspirerat av metoden. Deltagande är kostnadsfritt.

Kontakta Dans för hälsa

Här kan du se en kort film om Dans för hälsa Norrbotten.

Du som vill veta mer om Dans för hälsa kan få kontakt med instruktörer i din kommun. Det gäller både om du själv vill gå med i en dansgrupp eller för att tipsa någon du känner.

Hör av dig till Rebecka Strand, danskonsulent, Region Norrbotten

Dans för hälsa är en av Region Norrbottens hälsofrämjande insatser för unga och en del av norrbottens folkhälsostrategi. Satsningen drivs i nära samverkan med kulturskolor i Norrbotten.

Till toppen av sidan