Undersökningar under graviditeten

Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd

Du som är gravid eller nyss har fött barn har möjlighet att delta i Graviditetsenkäten. I den får du svara på frågor om hur du upplever vården under graviditet, förlossning och ett år efter förlossning. Du får också svara på frågor om din egen hälsa. Varje graviditet och förlossning är unik, därför är det viktigt att just du deltar. Dina svar hjälper till att utveckla vården. Varje del av enkäten tar ungefär fem minuter att svara på.

För att delta behöver du lämna dina kontaktuppgifter här på 1177.se. Logga in och fyll i dina kontaktuppgifter för att delta.

Vem kan svara på enkäten?

Graviditetsenkäten är uppdelad på tre tillfällen. Du svarar på en del i taget. Du får enkäten i mejl till din inkorg här på 1177.se om något av det här stämmer in på dig:

  • Du har varit gravid i ungefär 25 veckor.
  • Du har fött barn för ungefär åtta veckor sedan.
  • Du har fött barn för ungefär ett år sedan.

I mejlet ligger en klickbar länk till aktuell del av enkäten. Du kan svara på alla delar, men du måste inte. Du som är i graviditetsvecka 25 kommer att få alla delarna och kan välja att besvara en eller flera.

Är du gravid nu, och tidigare fått barn och besvarat Graviditetsenkäten, så kommer du att få erbjudande om att besvara enkäten igen.

För att få enkäten måste du logga in på 1177.se och fylla i dina kontaktuppgifter.

Hur gör jag för att svara?

  • Logga in på 1177.se.
  • Gå in på inställningar och fyll i e-post och/eller mobilnummer.
  • Välj om du vill bli kontaktad per mejl eller sms.
  • Klicka i "aviseringar" så får du en påminnelse när enkäten skickas till dig.

När du får enkäten har du sex veckor på dig att svara.

Var kan jag ta del av resultaten?

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, senaste rapport med en sammanställning över resultat gäller perioden 1 januari – 31 januari 2022.

Under 2022 besvarades nästan 160 000 enkäter.

Du hittar rapporten med alla frågor och svar här.

Vilken typ av frågor ställs i enkäten?

Frågorna handlar om dina erfarenheter och upplevelser av vården. Det kan till exempel vara frågor om hur du tyckte att barnmorskan och annan personal bemötte dig.

Du får också svara på frågor om din hälsa. Till exempel hur du har mått under graviditeten eller efter förlossningen.

Varför görs enkäten?

Syftet med Graviditetsenkäten är att din region ska få underlag för att kunna utveckla och förbättra vården. Regionerna vill förbättra vården både före, under och efter graviditet och förlossning.

Vem har tagit fram frågorna i enkäten?

Hur behandlas mina uppgifter?

Det är frivilligt att svara på Graviditetsenkäten och att registreras i Graviditetsregistret. Svaren kan inte kopplas till dig personligen.

Vården kan inte se om du besvarat enkäten eller inte, eller vad du har svarat. Resultaten redovisas på gruppnivå när tillräckligt antal personer har svarat. Personuppgifter, som namn och personnummer, får enligt lag aldrig lämnas ut eller användas i rapporter eller i forskning utan att först avidentifieras.

Vem kan svara på frågor om Graviditetsenkäten?

Kontakta en barnmorska om du har frågor om hur du ska besvara enkäten. På barnmorskemottagningen och på förlossningskliniker finns också informationsmaterial som du kan få om Graviditetsenkäten.

Hör av dig till Sveriges Kommuner och Regioner om du har andra frågor om enkätens innehåll och utformning.
E-postadressen är info@skr.se.

Har du besvär eller är i behov av stöd under graviditeten eller efter förlossningen? Kontakta en barnmorska eller vårdmottagning.

Jag vill svara men har inte fått en enkät, vad gör jag?

För att delta behöver du passera någon av tidpunkterna ovan. Du behöver också vara registrerad i vårdens Nationella Kvalitetsregister för graviditet och förlossning, Graviditetsregistret.

För att få Graviditetsenkäten kring graviditetsvecka 25, så måste barnmorskan på mödrahälsovården ha gjort en registrering i Graviditetsregistret i samband med inskrivningstillfället.

Det första utskicket under graviditeten baserar sig på när barnmorskan på barnmorskemottagningen skrev in dig. Det utskicket kan därför variera någon eller några veckor i tid. Är det så att inskrivningen skedde senare än genomsnittet så kommer också enkäten att komma senare än vecka 25. Då kommer du fortfarande att ha möjlighet att svara, inom någon eller några veckor.

Till toppen av sidan