Livsstil och hälsa under graviditeten

Alkohol och graviditet

Fostret utsätts för skadliga ämnen om du dricker alkohol när du är gravid. Därför bör du avstå helt från alkohol under graviditeten. Det kan vara svårt att sluta om du är beroende, men det finns hjälp att få.

Drick inte alkohol när du försöker få till en graviditet. Drick inte alkohol när du är gravid. Ju mindre alkohol som fostret i magen utsätts för, desto bättre.

Den här texten finns även på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Vad kan jag göra själv?

Det kan innebära en omställning att inte dricka alkohol, om du tidigare varit van vid att dricka. Tänk på att det ofta är lättare att ändra vanor än vad man tror.

För en del kan det vara svårt att avstå från alkohol. Till exempel om du har ett alkoholberoende.

För dig som är beroende av alkohol kan det vara lättare att sluta dricka under en graviditet. Du kan bli motiverad av att barnet ska må så bra som möjligt. Graviditeten kan också göra att du blir illamående av alkohol eller känner avsmak.

Det går att ta sig ur ett alkoholberoende. Det viktigaste är att du själv vill sluta.

Livsmedelsverket kan du läsa mer om vad som gäller för drycker med bara lite alkohol i. 

Vad händer i kroppen?

Alkohol är en drog och ett nervgift som innehåller skadliga ämnen.

Alkohol påverkar så gott som alla organ i kroppen. Att dricka mycket alkohol kan orsaka eller förvärra skador och sjukdomar i hela din kropp.

Alkoholen går direkt till fostret. Dels via moderkakan, dels ut i fostervattnet som fostret dricker av. Fostrets lever är outvecklad och har svårt att bryta ner alkohol. Därför påverkas fostret mer och under längre tid än du själv. Risken för skador är störst om du dricker mycket och ofta.

Fostret kan växa sämre och väga mindre än det borde göra vid födseln om du dricker mycket alkohol. Det kallas för att barnet blir tillväxthämmat.

Komplikationer

Fostret kan skadas på flera olika sätt om du dricker alkohol när du är gravid.

Alkohol kan skada de växande nervcellerna i hjärnan. Då kan barnets beteende och utveckling påverkas så att hen blir överaktiv och får svårt att koncentrera sig.

Barnet kan också få ett speciellt utseende.

När barnet blir skadat av alkohol under graviditet kan hen få diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS. Du kan läsa mer om sjukdomen hos FAS-föreningen.

Det finns också en ökad risk för att få missfall eller att fostret dör i magen.

Viktigast att tänka framåt

Om du har druckit alkohol under graviditeten kanske du mår dåligt över det. Kanske visste du inte att du var gravid. Det är vanligt att känna skam och skuld.

Sannolikheten för att skada fostret är mycket liten om du har druckit en mindre mängd alkohol vid något enstaka tillfälle. Det viktiga är att du undviker alkohol under resten av graviditeten. 

Tänk framåt och fokusera på att inte utsätta fostret för mer alkohol.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en barnmorskemottagning om du har funderingar om alkohol och graviditet. På barnmorskemottagningen kan du få fylla i ett frågeformulär som heter AUDIT. Det är en bra grund för att du ska få hjälp om du behöver.

På barnmorskemottagningen kan du också få hjälp om du har druckit mycket i början av graviditeten och behöver hjälp med en plan framåt.

Barnmorskan är van vid att hantera den här sortens frågor och har till uppgift att ge stöd och informera om allt som rör graviditeten. 

Behöver du stöd för att sluta dricka kan barnmorskan hjälpa till med att hitta rätt i vården.

Det går också bra att till exempel prata med en läkare på vårdcentralen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Vilken behandling som passar kan vara olika för olika gravida. Det är vanligt att få hjälp av rådgivande samtal. 

Här kan du läsa mer om behandling och stöd vid alkoholproblem.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Så kan du ändra dina alkoholvanor

Det går att bli av med alkoholproblem. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring. Det räcker inte att andra vill att du ska sluta. Många kan ändra vanor utan behandling.

Alkoholberoende

En del som dricker alkohol utvecklar så småningom ett beroende. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka eller att dricka mindre. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Det finns bra metoder för att bli av med ett alkoholberoende.

Nikotin och graviditet

Fostret utsätts för det skadliga ämnet nikotin om du röker eller snusar när du är gravid. Det innebär risker för fostret och för graviditeten. Så fort du slutar med nikotin minskar riskerna. Alla kan sluta använda nikotin. Du kan få hjälp om det är svårt. Men undvik nikotinplåster, nikotintuggummi och e-cigaretter.

Till toppen av sidan