Andningssvårigheter och andningsuppehåll

KOL - behandling och rehabilitering i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

På den nationella sidan om KOL kan du läsa mer information om diagnos, symtom och vad som händer i lungorna vid KOL.

Länk till information om KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

I artikeln nedan får du veta mer om den behandling och rehabilitering som finns i Kronoberg.

Rehabilitering kan bidra till en ökad livskvalitet och förenkla ditt vardagsliv både hemma och på arbetet genom att:

– du får lära dig att få bättre kontroll över sjukdomen

– du får lära dig parera andfåddhet och andnöd

– du kan öka din aktivitet och kanske börja träna fysiskt

– du får lära dig att hålla din vikt stabil eller vid behov reducera eller minska den.

– du får lära dig spara på energi genom att följa ergonomiska råd

– du (och din familj) får vid oro och nedstämdhet hjälp med stödjande samtal

Rehabilitering innebär att du får hjälp av olika insatser av olika yrkeskategorier i ett team.

Till toppen av sidan