OLIKA SÄTT ATT TA LÄKEMEDEL

Läkemedel som du för in i slidan

Läkemedel som du för in i slidan kan vara i form av kräm, gel, vagitorier, slidtabletter eller slidinlägg.

De flesta läkemedlen har effekt direkt på slemhinnan inne i slidan. För enstaka läkemedel sprids det verksamma ämnet i kroppen via blodet och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka. Du för in läkemedel i slidan vid till exempel svamp- eller bakterieinfektioner eller torra och sköra slemhinnor. Vissa preventivmedel ska också föras in i slidan.

Att använda läkemedel som förs in i slidan

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Det kan vara bra att fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ha samlag under den tid du använder läkemedel i slidan. Till exempel kan vissa läkemedel skada kondomer och pessar. Vissa infektioner i slidan kan fortsätta att smitta tills behandlingen är slutförd.

Om du är gravid ska du fråga sin läkare eller barnmorska innan du tar läkemedel i slidan.

Slidkräm och slidgel

Kräm och gel för du in i slidan med hjälp av en införare. Ibland är krämen eller gelen förpackad i en införare för engångsbruk. Annars fyller du själv införaren med kräm eller gel. Läs i bipacksedeln hur du ska göra.

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Sitt på huk eller stå med en fot på en stol, det gör det enklare att föra in läkemedlet. Du kan också ligga ner om det känns bättre.
 • För in införaren djupt i slidan och pressa sedan ut innehållet ur införaren.
 • Rengör införaren enligt anvisningarna om den inte är för engångsbruk.

Om du bara ska ta läkemedlet en gång per dygn, är det bra att ta det innan du går och lägger dig. Då stannar läkemedlet kvar i slidan under natten. För att skydda underkläder och lakan från kräm och gel som eventuellt kan läcka ut, kan du använda trosskydd eller binda.

Vagitorier och slidtabletter

Vagitorier och slidtabletter smälter eller löses upp inne i slidan.

Vagitorier är ganska stora och fasta i konsistensen och är lätta att hantera som de är. Du för in vagitoriet med hjälp av ett finger, ungefär som när du sätter in en tampong. Till vissa vagitorer finns det en införare i förpackningen.

Slidtabletter kan vara svåra att föra in med fingret eftersom de vanligen är små och mycket fuktkänsliga. Till slidtabletter finns därför oftast införare.

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Ett vagitorium kan du först fukta det med lite vatten så att det lättare glider in i slidan. Det ska du däremot inte göra med slidtabletter eftersom de är fuktkänsliga.
 • Sitt på huk eller stå med en fot på en stol, det gör det enklare att föra in medicinen. Du kan också ligga ner om det känns bättre.
 • För in medicinen långt in i slidan enligt instruktionen i bipacksedeln.

Om du bara ska ta läkemedlet en gång per dygn, är det bra att ta det innan du går och lägger dig. Då stannar läkemedlet kvar i slidan under natten. För att skydda underkläder och lakan från läkemedel, som eventuellt kan läcka ut, kan du använda trosskydd eller binda.

Slidinlägg

Hand som håller i en ring, ett slidinlädd
Ett slidinlägg känns inte när det sitter på plats.

Slidinlägg är en ring som du sätter in i slidan. Om den sitter rätt ska den inte kännas när den är på plats. Känns det obehagligt kan du trycka du in den lite längre.

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Sitt på huk eller stå med en fot på en stol, det gör det enklare att föra in slidinlägget. Du kan också ligga ner om det känns bättre.
 • Pressa ihop ringen och för in den i slidan med fingrarna enligt instruktionen i bipacksedeln.

Ett slidinlägg innehåller oftast verksamt läkemedel även efter att du har använt det. Du bör därför lämna in dem på ett apotek så att de tas om hand på rätt sätt. Spola inte ner dem i toaletten. Du kan slänga dem i soporna om du är helt säker på att soporna bränns.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga om du är osäker.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Det är viktigt att du förvarar läkemedelet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Viktigt att ta rätt dos

Följ doseringsanvisningarna för att läkemedlet ska ge så bra effekt och så lite biverkningar som möjligt. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Effekten kan bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar om du tar för hög dos. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. 

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, exempelvis i samband med en måltid. Ibland kan du välja själv. Tänk då på att det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Alkohol och läkemedel

Alkohol och läkemedel kan vara en dålig eller till och med skadlig kombination. Du bör fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller för ditt eller dina läkemedel. Det är bäst att avstå från alkohol helt och hållet om du är osäker. Läs mer om läkemedel och alkohol.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga den som har ordinerat läkemedlet. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt utan dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, din ålder och vilka övriga sjukdomar eller läkemedel du har. Om någon annan än du tar ditt läkemedel kan hen få oväntade biverkningar eller dålig effekt. Ge därför aldrig ditt receptbelagda läkemedel till någon annan. Använd inte själv någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier i flytande läkemedel. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Vissa läkemedel kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. Då är det bra att skriva öppningsdatum på förpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur länge ett läkemedel går att använda.

Fråga på ett apotek hur du ska göra med använda kanyler.

Du som är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret när du är gravid. En del läkemedel kan föras över till barnet via bröstmjölken när du ammar. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Ta därför reda på vad som gäller innan du använder läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kan till exempel fråga din läkare eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Till toppen av sidan