Ge barnet ett språk - läs tillsammans!

Skriv ut (ca 2 sidor)

Att titta i böcker och läsa tillsammans med sitt barn är ett härligt sätt att vara nära varandra. Man får tillfälle till goda samtal. Böcker, berättande och läsning stimulerar barnets språkutveckling. Barnet tränar sin fantasi, kreativitet, koncentration och får många möjligheter att lära sig nya ord.

Skriv ut

Lagom svåra böcker

Lagom svåra böcker

Välj en bok som är lagom svår och som är anpassad till barnets språkliga invå och intresse. Låna gatis på ditt bibliotek, bibliotekarien hjälper dig gärna!

Fäll ihop

Trivsamt och mysigt

Trivsamt och mysigt

Försök att hitta en lässtund varje dag. Ha det lugnt och rofyllt omkring er, utan störande ljud. Sitt bekvämt och ha kropps- och ögonkontakt med ditt barn. Låt boken och berättandet spela huvudrollen och låt inte annat avbryta. Ditt barn älskar att höra din röst, även om du själv inte tycker att du läser så bra.

Fäll ihop

"Pratläs" boken

"Pratläs" boken

Berätta med dina egna ord, med ditt eget språk och med bilderna som stöd. Knyt an till barnets egna erfarenheter. Då är det lättare att anpassa boken till ditt barn.

Fäll ihop

Visa bilderna

Visa bilderna

Peka ut de viktigaste bilderna som passar till texten samtidigt som du berättar. Då hjälper du ditt barn att rikta sin uppmärksamhet mot det som är viktigt i texten. Barnet får lättare att förstå och följa med i berättelsen.

Fäll ihop

Överdriv gärna

Överdriv gärna

Var inte rädd för att "spela teater" när du läser. Använd gärna ljud, miner och gester. Överdriv betoningen, gör pauser (speciellt för överraskningseffekter) och härma saker i texten. Lek med rösten, gör rösten pipig eller använd basröst för att illustrera olika figurer. Det fångar barnets intresse och uppmärksamhet.

Fäll ihop

Låt ditt barn vara med

Låt ditt barn vara med

Låt barnets intresse och tempo styra bokläsningen. Häng på det barnet visar intresse för, till exempel bilder, och sätt ord på det. Vänta in och fånga upp barnets ord, gester och ljud.

Fäll ihop

Berätta tillsammans

Berätta tillsammans

När ni läst samma bok nägra gånger, kan ni tillsammans berätta till bilderna och hjälpas åt att komma ihåg vad boken handlade om.

Fäll ihop

På olika språk

På olika språk

Fäll ihop

Tips på böcker och film

Tips på böcker och film

Böcker: Språklustböcker

Film: I filmen "Hitta språket" får du enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra i vardagen för att sätta fart på ditt barns språk (filmerna finns på flera olika språk).

"Hitta språket!" En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0-5 år på webbplatsen Kodknäckarna.

Ladda ner appen med bra boktips till ditt barn

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2017-11-06
Redaktör:

May Olsson

Granskare:

Helena Nyström, bhv-samordnare, Region Kronoberg