SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Riksfärdtjänst - Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Riksfärdtjänst är en resa från en kommun till en annan inom Sveriges gränser (utanför färdtjänstområdet). Personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader och vill resa utanför den egna kommunen, kan ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan ska ha anknytning till någon form av nöje- eller fritidsverksamhet.

Ansök om Riksfärdtjänsttillstånd

Du kan välja att ansöka om Riksfärdtjänst på två sätt

  • Antingen genom att logga in med ditt BankID på 1177.se. klicka här.
  • Eller genom att ladda ner blanketten som du hittar på kalmarlanstrafik.se. Fyll därefter i blanketten och posta den till Kalmar länstrafik Box 54, 579 22 Högsby.

Ansök om tillstånd senaste 3 veckor innan tänkt avresedag och 5 veckor om resan är tänkt att göras under jul- och nyårshelgen.

När vi tagit emot ansökan handläggs ärendet av oss. Våra handläggaren kan också hjälpa dig med din ansökan. I vissa fall kan ett medicinskt utlåtande begäras in.

Om du ansöker åt annan person ska en fullmakt bifogas till ansökan. Se exempel på fullmaktsblankett längst ned på denna sida. God man eller förvaltare ska bifoga en kopia på förordnandet vid första ansökningstillfället eller om ändring så sker.

Har du frågor eller behöver hjälp att ansöka om Riksfärdtjänst så kan du kontakta våra handläggare:

Helgfria vardagar, 08.00-10.00
Telefon: 010 - 21 21 021 (menyval 1)

Till toppen av sidan