Bildundersökningar och röntgen

Undersökning av njurarna med gammakamera (renografi) i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Undersökningen gör man för att undersöka hur njurarna fungerar. Undersökningen genomför man också vid utredning av högt blodtryck vid misstanke om förträngning i njurartären.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig inför undersökningen. Det radioaktiva ämne som injiceras är ofarligt, och du kan leva som vanligt efter undersökningen. Ämnet försvinner ut ur kroppen via urinen, så efter undersökningen är det bra om du går på toaletten och kissar.

Hur går undersökningen till?

När du kommer till mottagningen får du dricka cirka en liter vatten (barn får mindre) under cirka 45 minuter. Innan du går in i undersökningsrummet ska du gå på toaletten och tömma blåsan. 

Under undersökningen ligger du på en brits med gammakameran under britsen. En liten mängd av ett radioaktivt ämne sprutas sedan in i ett blodkärl. Gammakameran registrerar hur ämnet laddas upp och hur det utsöndras från njurarna. Bildtagningen tar cirka 30 minuter. Det är viktigt att du ligger stilla under hela undersökningen.

Efter undersökningen

Du får besked om resultatet av den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom en vecka från det att du genomförde undersökningen.

Till toppen av sidan