Att få en ryggmärgsskada

Krisreaktion och krishantering vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Jönköpings län

Kriser inträffar i varje människas liv när man drabbas av något som man inte är förberedd på, känslomässigt eller handlingsmässigt. Att drabbas av sjukdom, en olycka, att genomgå en separation eller att förlora en anhörig är exempel på sådana situationer.

Om man drabbas av en akut ryggmärgsskada innebär det oftast stora förändringar i livet och det kan bli en psykisk påfrestning, både för den som fått skadan och för närstående. Krisreaktionen kan ofta sträcka sig över flera år. 

Krishantering

Vid kris är det viktigt att tillåta sig att känna de känslor som dyker upp och att prata om det. 

Att prata med anhöriga eller sjukvårdspersonal och få uttrycka sin längtan, ångest, protest och sorg kan vara positivt för den emotionella bearbetningen, men också att prata med andra om det som har hänt. Det kan hjälpa till att klargöra vad som verkligen har hänt och vilka konsekvenser det kan komma att få. Samtidigt kan samtalen räta ut frågetecken som kan skapa oro eller skuldkänslor.

Skriv gärna ner vad du känner och tänker. Det kan hjälpa dig att bearbeta krisen, och du kan följa din krisbearbetning.

Kom ihåg att inte låta känslorna styra tillvaron så totalt att du blir passiv och isolerar dig. Återta dina vanliga aktiviteter och kontakter, i den mån det är möjligt. Du kan växla mellan att ge känslorna utrymme och att fokusera på annat som är viktigt i livet. 

När är det viktigt att söka professionell hjälp?

Man behöver inte alltid hjälp av en psykolog eller annan professionell hjälp för att bearbeta känslor och tankar vid en kris, men ibland är det viktigt. Under den tid du är på rehabilitering får du erbjudande om att träffa psykolog. Efter rehabiliteringstiden kan du kontakta din vårdcentral om du vill ha stöd, för att få nya perspektiv eller bryta en ond cirkel. Till exempel om:

  • nedstämdheten under en längre tid verkar förlamande så att du konsekvent undviker andra människor och aktiviteter
  • du får svårt att se mening och möjligheter och blir ännu mer nedstämd och isolerad
  • oron blir så stark och panikartad att du börjar undvika saker av rädsla för ångestattacker
  • du varit med om en olycka och obehagliga minnen gång på gång tränger sig på, till exempel i mardrömmar.
Till toppen av sidan