Att få hjälpmedel

Lån av hjälpmedel

Innehållet gäller Jönköpings län

Region Jönköpings län lånar ut hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig som har en varaktig funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel får du låna kostnadsfritt, en del får du hyra. Har du lånat ett hjälpmedel ska du lämna tillbaka det när du inte längre behöver det.

Förskrivning av hjälpmedel

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, audionomer och synpedagoger är exempel på yrkesgrupper som har rätt att skriva ut hjälpmedel. Den som skriver ut hjälpmedlet har ansvar för att du får lära dig hur det används. Du ska få information om bland annat vilket ansvar du har för hjälpmedlet när det skrivs ut.

Ansvar för ett lånat hjälpmedel

När du lånar ett hjälpmedel, innebär det också att du ska ta ansvar för det, vara rädd om det och sköta det. 

Behöver ett hjälpmedel repareras på grund av misskötsel, att det har förändrats eller försvunnit, får du betala för reparationen eller för ett ersättningshjälpmedel.

Du ska lämna tillbaka hjälpmedlet rengjort när du inte behöver det längre. Den som skriver ut ditt hjälpmedel, ska också informera om var du ska lämna tillbaka det.

Försäkring vid lån av hjälpmedel

Ett hjälpmedel som du har för ditt privata bruk räknas som lös egendom. Du ansvarar själv för kostnaden om hjälpmedlet försvinner eller får skador som inte är normalt slitage.

Om du har ett dyrt hjälpmedel är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd. Det kan ibland behövas en särskild försäkring. Ditt försäkringsbolag kan berätta om din hemförsäkring täcker det hjälpmedel du har lånat. Du får själv betala försäkringen och din självrisk.

Region Jönköpings län kan inte kräva att du har en hemförsäkring eller tecknar en särskild försäkring, men rekommenderar det. Det är extra viktigt om du lånar ett dyrt hjälpmedel, ett hjälpmedel som är extra stöldbegärligt eller lätt tappas bort.

Har du ingen försäkring får du betala en kostnad som beräknas på hjälpmedlets värde. Värdering sker enligt fastställda regler.

Vårdnadshavare, god man eller förvaltare är ansvarig om den som använder hjälpmedlet är omyndig.

Om ditt hjälpmedel skadats eller försvunnit

Om ditt hjälpmedel är skadat, borttappat eller har blivit stulet ska du kontakta den som har förskrivit hjälpmedlet. Förskrivaren bedömer om hjälpmedlet ska repareras eller om du ska få ett nytt.

Du får själv göra en anmälan till ditt försäkringsbolag. Stöld och inbrott ska också anmälas till polisen. Om hjälpmedlet skadats vid transport anmäler du det till transportbolaget. För den som är under 18 är det vårdnadshavaren som ansvarar för hjälpmedlet.

Betalning 

Du får en faktura från Region Jönköpings län på kostnaden för reparation alternativt kostnad för ett försvunnet hjälpmedel. Vad du får betala beror på hur mycket hjälpmedlet värderas till. Som lägst betalar du 20 procent av inköpspriset, men aldrig mer än två basbelopp.

Till toppen av sidan