Hjälpmedel för förflyttning

Rullstolsteknik

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du är i behov av rullstol så får du under din rehabiliteringsperiod hjälp med att prova ut den rullstol som passar dig. Du får då också hjälp av rehabiliteringsinstruktören att lära dig och träna på att manövrera rullstolen.

Rulla framåt och bakåt

Rulla framåt

 • Ta tag i drivringarna långt bak och driv på framåt.
 • Släpp händerna från drivringarna mellan varje tag.
 • För armarna i runda tag neråt och bakåt. Ta ett nytt grepp på drivringarna.
 • Rulla med långa jämna tag så att rullningen blir rytmisk och avslappnad.

Rulla bakåt

 • Ta tag i drivringarna långt fram och driv bakåt. Släpp ringarna mellan varje tag.
 • Luta dig lite framåt så att inte rullstolen får bakåtvikt.

Snurra, svänga, bromsa och stanna

Snurra och svänga

 • Driv på framåt med ena drivringen samtidigt som du greppar hårdare med den andra drivringen.
 • Prova att göra stora och små svängar åt vardera hållet.

Bromsa och stanna

 • Tryck på drivringarna med jämn belastning och stoppa hjulen.

Lyfta länkhjulen och balansera på bakhjulen

Lyfta länkhjulen

 • Ta ett långt, snabbt tag på drivringen och luta ryggen mot ryggstödet. När länkhjulen lyfter lutar du ryggen från ryggstödet.

Balansera på bakhjulen

 • Lyft på länkhjulen som ovan och prova att lyfta länkhjulen i högt och lågt balansläge.
 • Håll balansen genom att föra drivringarna framåt och bakåt och luta överkroppen framåt och bakåt.
 • Vid tipprisk – dra ett snabbt drivtag bakåt och luta dig framåt.

Rulla nerför och uppför en trottoarkant

Rulla nerför en trottoarkant

 • Gå upp på bakhjulen och rulla rakt ut från kanten genom att ta ett stort drivtag framåt.
 • Landa på alla fyra hjulen.

Rulla uppför en trottoarkant

 • Lyft länkhjulen precis före kanten, luta dig framåt och lägg tyngdpunkten på länkhjulen. Det är viktigt att du har händerna i rätt position och lutar dig framåt vid rätt tillfälle.

Rulla nerför och uppför en backe

Rulla nerför en backe

 • Luta dig bakåt, låt drivringarna glida i händerna och bromsa till kontrollerad fart.
 • Rulla i slalom om backen är brant.

Rulla uppför backe

 • Luta framåt genom att ta korta, explosiva tag på drivringarna.
 • Vila genom att ställa rullstolen på sidan så att den inte rullar.
 • Rulla i slalom om backen är brant. 

Rullstolsteknik vid ryggmärgsskada.

Till toppen av sidan