Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Självvald inläggning vid självskadebeteende

Innehållet gäller Jönköpings län

Att göra sig själv illa brukar vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Självvald inläggning är för dig som är som är 18 år eller äldre. Du får själv bedöma när det är läge att söka hjälp, innan du skadar dig.

Två personer går mellan träden och den ena håller armen om ryggen på den andra.

Att göra sig själv illa brukar vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Det kan vara svårt att tro att livet kan bli annorlunda när du är mitt uppe i det jobbiga, men det kan det!

Det går att sluta skada sig själv och det finns bra hjälp att få. Många som har varit i liknande situation har tagit sig ur den. Det är viktigt att du får hjälp att sluta skada dig så snart som möjligt. 

Självvald inläggning är för dig som är som är 18 år eller äldre. Du får själv bedöma när det är läge att söka hjälp, innan du skadar dig.

Vad innebär självvald inläggning?

Självvald inläggning är för dig som är som är 18 år eller äldre. Du får själv bedöma när det är läge att söka hjälp genom att läggas in, innan du skadar dig.

Inläggningen sträcker sig mellan ett till tre dygn. Även om du har en överenskommelse om självvald inläggning så kan du fortfarande söka vård på vanligt sätt.

Varför självvald inläggning?

Tanken med självvald inläggning är att förebygga självskadebeteende, ge ökad trygghet och livskvalitet. Det ska vara enklare att snabbt få den vård du behöver och att ge dig möjlighet att bli mer delaktig i din egen vård. Genom att själv kunna välja att bli inlagd i tid kan antalet vårddagar minska och att vården du får bli mer frivillig.

Om du vill veta mer om självvald inläggning - prata med din kontaktperson på din psykiatriska mottagning eller vårdavdelning.

Överenskommelse om självvald inläggning

För att du ska kunna få möjlighet till självvald inläggning ska du redan ha en kontakt med specialistpsykiatrin på grund av ditt självskadebeteende eller en känslomässig instabilitet. Du ska också ha en dokumenterad överenskommelse om självvald inläggning.

Överenskommelsen skrivs mellan dig, en kontaktperson på psykiatrisk mottagning och en ansvarig sjuksköterska på psykiatrisk avdelning. Ni gör överenskommelsen i ett lugnt läge, alltså när du är i en period där du mår förhållandevis bra och inte skadar dig själv. 

Överenskommelsen innehåller bland annat information om när självvald inläggning ska användas, hur länge, vilka behov du har och vilka åtgärder som ska genomföras under den tid som du ligger inne. 

Självvald inläggning – så går det till

När du känner behov av att bli inlagd ringer du direkt till den psykiatriska vårdavdelning som är planerad för dig och önskar att bli inlagd. Personalen gör en bedömning om inläggningen är enligt överenskommelsen. Om det finns en ledig plats kommer du och personalen överens om när du ska komma dit. Om inte så ska det framgå i överenskommelsen vad du ska göra istället.

När du kommer till vårdavdelningen får du ett ankomstsamtal med sjuksköterska eller skötare.

Innan du skrivs ut från avdelningen har du ett utskrivningssamtal tillsammans med en sjuksköterska eller skötare. Under samtalet utvärderar ni vårdtiden.

Mer information

Om du vill veta mer om självvald inläggning kan du fråga din kontaktperson på din psykiatriska mottagning eller vårdavdelning. Kontaktuppgifter till alla psykiatriska mottagningar och vårdavdelningar hittar du genom att söka mottagning.

Till toppen av sidan