Hosta och slem i luftvägarna

Möt andra med cystisk fibros

Innehållet gäller Jönköpings län

Genom att vara med i en patientförening får du möjlighet att träffa andra som befinner sig i samma situation som du.

En ung leende person med keps sitter ihop med en grupp andra personer och äter en bit bröd.

Nedsatt rörlighet

DHR

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Förbundet arbetar för ett samhälle utan rörelsehinder.

DHR Jönköpings län

Personskadeförbundet

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Organisationen strävar efter att medlemmarna ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället.

Personskadeförbundet Jönköping

Rörelseförhindrade barn och ungdomar, RBU

RBU arbetar för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. RBU arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv.

Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU

Nedsatt syn

Glaukomförbundet

Glaukomförbundet är en ideell förening för personer med ögonsjukdomen Glaukom.

Glaukomförbundet Småland

Synskadades riksförbund, SRF

SRF bildades utifrån tanken om alla människors lika värde och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. De arbetar också för att skapa social gemenskap och stödja varandra att leva ett aktivt och självständigt liv. 

Synskadades riksförbund, Jönköpings län

Unga synskadade syd

Unga synskadade syd, US syd är föreningen för dig som har en synnedsättning och är mellan 12 och 30 år. 

Unga synskadade syd
Riksorganisationen Unga med synnedsättning

Nedsatt hörsel

Döva och hörselskadade barn, DHB

DHB Västra är en distriktsorganisation för familjer med döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning i Västra Sverige.

DHB Västra

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB

FSDB Jönköping är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Jönköpings län. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar. 

FSDB Jönköping

Hörselskadades förbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är hörselskadades befrielserörelse. Tillsammans arbetar de för ett hörselsmart samhälle, där hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

HRF Jönköping

Jönköpings läns dövas förbund, JLDTF

Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund är en ideell förening för personer som är döva.

Jönköpings läns Dövas förbund, JLDTF

Nedsatt kognitiv förmåga (hjärnans funktioner)

Afasiföreningen

Afasiföreningen är en patientförening för personer med Afasi eller andra språkstörningar. Föreningen är ansluten till Afasiförbundet i Sverige. 

Afasiföreningen i Jönköpings län

Autism- och Aspergerföreningen, Jönköpings län

Arbetar för att skapa bättre förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. 

Autism- och Aspergerföreningen, Jönköpings län

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet arbetar för alla med läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Dyslexiförbundet Jönköping

FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 

FUB, Jönköpings län

(H)järnkoll

Hjärnkoll ett Riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. 

(H)järnkoll Jönköpings län

Smålands stamningsförening

Stamningsföreningen i Småland är en ideell förening med syftet att vara en samlingspunkt för människor som antingen har egen erfarenhet av stamning eller har ett intresse för stamning.

Smålands stamningsförening

Psykisk hälsa

IFS Jönköpings län

Intresseförening för schizofreni och liknande psykossjukdomar i Jönköpings län. 

IFS Jönköpings län

RSMH distrikt Jönköpings län

RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa. RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. 

RSMH distrikt Jönköpings län

SPES kretsen i Jönköpings län

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. En ideell organisation för dem som har närstående som tagit sitt liv.

SPES, Jönköpings län

Cancer

Blodcancerföreningen i Sydöstra Sjukvårdsregionen

Blodcancerföreningen i Sydöstra Sjukvårdsregionent finns till för blodcancersjuka, deras närstående och personal inom hematologin.

Blodcancerföreningen i Sydöstra Sjukvårdsregionen

Bröstcancerförbundet, BRO

Bröstcancerföreningen Victoria är en stödförening för kvinnor och män som har eller har haft bröstcancer. Föreningen är en del av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO. 

Bröstcancerförbundet, BRO

Gyncancerföreningen i Jönköpings län

Gyncancerföreningen (GCF) är en ideell intresseorganisation vars främsta uppgift är att vara ett stöd för kvinnor med gynekologisk cancer.

Gyncancerföreningen i Jönköpings län, GCF

ProLiv

ProLiv är en patientförening för personer som drabbats av prostatacancer. ProLiv är en lokal patientförening som är en del av Prostatacancerförbundet.

ProLiv Jönköpings län

Sydöstra mun- och halscancerförbundet

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. 

Mun- och halscancerförbundet - startsida

Sjukdomar i leder, muskler och skelett

Osteoporosföreningen i Jönköpings län

Osteoporosföreningen är en rikstäckande ideell organisation för personer med osteoporos – benskörhet. 

Osteoporosföreningen i Jönköpings län

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en patientförening som finns till för att ge stöd och råd i vardagen till dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen.

Reumatikerförbundet Jönköpings distrikt

Unga reumatiker

Unga reumatiker verkar för barn, ungdomar och unga vuxna mellan 7 och 32 år med en reumatisk diagnos.

Unga reumatiker

Sjukdomar i hjärna och nervsystem

Epilepsiföreningen

Epilepsiföreningen är en patientförening som verkar för ökad livskvalitet för personer med epilepsi och deras anhöriga. Föreningen är ansluten till Svenska epilepsiförbundet. 

Epilepsiföreningen i Jönköpings län

Huvudvärksföreningen

Huvudvärksföreningen (tidigare Svenska Migränförbundet) driver frågor som rör personer med migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk. 
Föreningen verkar för ökad livskvalitet inom vardagens alla områden. 

Huvudvärksföreningen Jönköping

Neuroförbundet

Neuroförbundet är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. 

Neuroförbundet Jönköpings län

Parkinson Jönköping

Parkinson Jönköping är en länsförening inom Parkinsonförbundet som engagerar Parkinsonsjuka, anhöriga, vårdgivare och andra intresserade i Jönköpings län. 

Parkinson Jönköpings län

Allergier och överkänslighet

Astma- och allergiföreningen i Jönköpings län

Astma- och allergiföreningen är en ideell intresseorganisation som företräder människor med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och allergiföreningen i Jönköpings län

Celiakiföreningen

Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans eller allergi mot mjölkprotein eller sojaprotein. 

Svenska Celiakiförbundet Jönköpings län

Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Elöverkänsligas förening i Jönköpings län är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation.

Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Tandhälsoförbundet distrikt Jönköping

Tandhälsoförbundet är tandvårdens patientorganisation. Förbundet ger rådgivning till medlemmar och arbetar för giftfri och säker tandvård samt att tandvård ska ingå som del i den allmänna hälso- och sjukvården.

Tandhälsoförbundet distrikt Jönköping

Andra sjukdomar och besvär

Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS

Förbunder Blödarsjuka i Sverige arbetar för att ta tillvara blödarsjukas intressen i samhället. 

Förbundet Blödarsjuka i Sverige, sydöstra RF

Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfondon verkar för ett fullgott liv genom stöd, information och påverkan. Förbundet arbetar för att barn, unga och vuxna födda med hjärtfel får bästa behandling medicinskt, psykologiskt och socialt, och att familjen också får ett bra omhändertagande och blir välinformerade.

Hjärtebarnsfonden i Jönköping

HjärtLung föreningen

HjärtLung är en mötesplats för människor med hjärt- och lungsjukdomar och deras närstående. 

HjärtLung, länsföreningen Jönköping

HOBS – Hälsa oberoende av storlek 

HOBS är en ideell organisation som jobbar med hälsofrågor som rör övervikt och fetma.

HOBS - hälsa oberoende av storlek, Jönköping

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar, oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte. Förbundet finns även för alla närstående och övriga intresserade.

ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet, Jönköpings län

Lymf Region Jönköping

En förening för personer med lymfödem, dercum och lipödem.

Lymf Region Jönköping

Mag- och tarmföreningen Jönköpings län

Mag- och tarmföreningen är till för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen.

Mag- och tarmföreningen Jönköpings län

Njurförbundet Småland

Föreningens ändamål är att regionalt främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande vård, behandling, rehabilitering och den sociala tryggheten i samhället. Njurförbundet sprider även upplysning och förståelse för de njursjukas problem.

Njurförbundet Småland

Primär immunbrist organisationen, PIO

Primär immunbrist organisationen, är en organisation för dem med medfödd immunbrist, anhöriga, sjukvårdspersonal och andra intresserade. PIO erbjuder sina medlemmar utbildning, stöd, information och möjlighet att träffa andra i samma situation. 

Primär immunbrist organisationen, PIO Småland

Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit. Förbundet arbetar för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. 

Psoriasisförbundet Jönköpings län

Riksförbundet för Cystisk Fibros, RfCF

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en organisation som arbetar för ett bättre och friskare liv, både för dig som har cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) och för deras familjer. 

Riksförbundet för Cystisk Fibros, RfCF

Svenska Diabetesförbundet

Diabetesförbundet arbetar för att alla ska få leva ett diabetesfritt liv. Förbundet strävar efter att slå hål på myter, sprida kunskap, förenkla vardagen för de som lever med diabetes. 

Diabetesförbundet Jönköpings län

Till toppen av sidan