Lärande, förståelse och minne

Möt andra med nedsatt kognitiv förmåga

Innehållet gäller Jönköpings län

Genom att vara med i en patientförening får du möjlighet att träffa andra som befinner sig i samma situation som du.

En ung leende person med keps sitter ihop med en grupp andra personer och äter en bit bröd.

De föreningar som finns på listan nedan söker årligen föreningsbidrag från Region Jönköpings län och samtliga är aktiva och verksamma i länet.

Astma- och allergiföreningen i Jönköpings län

Föreningen vänder sig till personer med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Attention Jönköping NPF

Föreningen vänder sig till personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Autism i Jönköpings län

Föreningen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. 

Blodcancerföreningen i Sydöstra Sjukvårdsregionen

Föreningen vänder sig till personer med en blodcancersjukdom, deras närstående och personal inom hematologin.

Bröstcancerförbundet Jönköpings län

Föreningen vänder sig till kvinnor och män som har eller har haft bröstcancer.

Celiakiföreningen Jönköpings län

Föreningen vänder sig till personer som har celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans eller allergi mot mjölkprotein eller sojaprotein. 

DHB Västra

Distriktsorganisationen vänder sig till familjer med döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning i Västra Sverige.

DHR Jönköpings län

Föreningen vänder sig till personer med en nedsatt rörelseförmåga.

Diabetesföreningen Jönköpings län

Föreningen vänder sig till personer med diabetes.

Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Länsföreningen ger råd och stöd till personer med upplevd elöverkänslighet.

Epilepsiföreningen

Föreningen vänder sig till personer med epilepsi och deras närstående.

FSDB Väst (Förbundet Sveriges Dövblinda) 

Vänder sig till personer med dövblindhet i alla åldrar.

FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv. 

Gyncancerföreningen i Jönköpings län

Föreningen vänder sig till kvinnor med gynekologisk cancer.

Föreningen Hjärnkoll

Föreningen jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionsnedsättning. 

Hjärt- och Lungsjukas förening i Jönköpings län

Föreningen vänder sig till personer med hjärt- och lungsjukdomar och deras närstående. 

Hjärtebarnsfonden

Föreningen vänder sig till familjer med barn som har ett medfött hjärtfel.

HOBS – Hälsa oberoende av storlek 

Föreningen jobbar med hälsofrågor som rör övervikt och fetma.

Hörselskadades förbund i Jönköpings län

Föreningen vänder sig till personer med hörselskada i alla åldrar.

IFS Jönköpings län (intresseförening för schizofreni och liknande psykossjukdomar)

Föreningen vänder sig till personer med schizofreni och likande psykossjukdomar och deras närstående.

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Föreningen vänder sig till personer med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar.

JLDTF Jönköpings län (Döva och teckenspråkigas förening)

Föreningen vänder sig till döva personer.

Lymf Region Jönköping

Föreningen vänder sig till personer med lymfödem, dercum och lipödem.

Mag- och tarmföreningen Jönköpings län

Föreningen vänder sig till personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen.

Neuroförbundet

Föreningen vänder sig till personer med olika neurologiska diagnoser. 

Njurförbundet Småland

Föreningen vänder sig till njursjuka personer och deras närstående.

Parkinson Jönköping

Föreningen vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom och deras närstående.

ProLiv

Föreningen vänder sig till personer som drabbats av prostatacancer.

Psoriasisförbundet

Föreningen vänder sig till personer med psoriasis och psoriasisartrit.

RBU Jönköpings län (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga)

Föreningen vänder sig till familjer och arbetar för att alla barn och ungdomar ska bli bemötta med respekt.

Reumatikerdistriktet i Jönköpings län

Föreningen vänder sig till personer med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen.

RfCF Jönköpings län (Riksförbundet för Cystisk Fibros)

Föreningen vänder sig till personer som har cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD). 

RFHL i Jönköpings län (Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare)

Föreningen vänder sig till personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa och deras närstående.

Förbundet för ME-patienter, RME i Jönköpings län

Föreningen vänder sig tillpatienter med sjukdomen Myalgisk Encefalomyelit, ME/CFS och deras närstående.

Smålands stamningsförening

Föreningen vänder sig till personer som antingen har egen erfarenhet av stamning eller har ett intresse för stamning.

SRF- Synskadades riksförbund Jönköpings län

Föreningen vänder sig till personer med en synskada som medför svårigheter att läsa eller orientera sig med hjälp av synen.

Stroke länsförening Jönköpings län

Föreningen vänder sig till personer som har fått stroke och deras närstående.

Sydöstra mun- och halscancerförbundet

Föreningen vänder sig till personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. 

Tandhälsoförbundet distrikt Jönköping

Tandhälsoförbundet är tandvårdens patientorganisation.

Unga reumatiker

Föreningen vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna mellan 7 och 32 år med en reumatisk diagnos.

Unga med synnedsättning syd

Föreningen vänder sig till personer mellan 12 och 30  som har en synnedsättning.

Till toppen av sidan