Om du inte är nöjd

Vill du hjälpa till med att göra cancervården bättre?

Innehållet gäller Jönköpings län

Har du erfarenheter av cancervården? Har du tankar om hur vården genomförs eller idéer om hur vården kan bli bättre? Då vill vi gärna att du hjälper oss att utveckla framtidens cancervård.

Det pågår ständigt ett stort arbete med att förbättra den svenska cancervården, inte minst ur patientens och närståendes perspektiv.

Målet för detta arbete är att färre ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och med bättre livskvalitet, också då bot inte är möjlig. Cancervården ska bli effektivare och alla patienter ska få lika bra vård oavsett bostadsort. Den vård som erbjuds ska utgå från den enskilda patienten och utföras med respekt och lyhördhet för individuella behov och förutsättningar. Patienten ska också erbjudas större inflytande över sin egen vård och behandling.

Du väljer själv hur mycket tid du vill lägga på ditt engagemang. Vid de tillfällen som du väljer att medverka på något sätt, till exempel gruppsamtal, intervjuer eller liknande sammanhang erbjuder vi kost och reseersättning. De erfarenheter du bidrar med kommer att tas tillvara i fortsatt förbättringsarbete.

Vill du vara med eller har du några frågor kring arbetet?

Ring eller mejla ditt namn, telefonummer eller e-postadress till:

Louise Nordlund Johansson, utvecklingsledare Qulturum, louise.nordlund.johansson@rjl.se, telefon 073-089 4954

Eva Ulff, verksamhetsutvecklare, eva.ulff@rjl.se, telefon 036-32 12 33

Till toppen av sidan