Lagar och bestämmelser

Personligt ombud vid långvarig psykisk funktionsnedsättning

Innehållet gäller Jönköpings län

Ett personligt ombud stödjer och hjälper dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Ombudet arbetar på ditt uppdrag, är fristående från myndigheter och vårdgivare och har tystnadsplikt. Att anlita ett personligt ombud är frivilligt och kostar inget. Det behövs ingen remiss.

För vem?

För dig som

  • är över 18 år.
  • har en långvarig psykisk funktionsnedsättning.
  • har svårt att klara vardagslivet.
  • har behov av samordning av stöd, vård och service.

Vad gör ett personligt ombud?

Det personliga ombudets uppgift är att ge dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Ombudet kan hjälpa till med rådgivning och att samordna hjälp och stöd från olika ställen i samhället.

Det personliga ombudet

  • går tillsammans med dig igenom vilket behov du har av stöd, vård och service.
  • ser till att du får den hjälp som du har rätt till.
  • hjälper dig vid kontakter med myndigheter och sjukvård.
  • ser till att den hjälp du behöver samordnas.

Kontakta ett personligt ombud

Du kan själv kontakta ett personligt ombud i din kommun, eller ge någon närstående i uppdrag att kontakta ombudet åt dig. Du hittar information om personligt ombud på din kommuns webbplats.

Dina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan