Lagar i vården

Stödperson vid tvångsvård i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Personer som tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt till en stödperson. En stödperson har som uppgift att vara stöd i vardagen. Stödpersonen och patienten träffas en gång i veckan. På träffarna kan stödpersonen och patienten bland annat samtala, umgås eller göra någon aktivitet.

Vill du ha en stödperson?

Om du vill ha en stödperson pratar du med din kontaktperson, behandlare eller läkare. Du kan också kontakta patientnämnden direkt genom att klicka på länken nedan. Det är patientnämnden som utser stödpersoner. Du har rätt till en stödperson så länge tvångsvården eller isoleringen pågår. Du kan också be att förlänga tiden till fyra veckor efter att isoleringen avslutats.

Kontakta patientnämnden i Jönköpings län

Stödpersonen har:

 • intresse för andra människor och ska bistå dig i personliga frågor
 • rätt att besöka dig på vårdavdelningen eller annan plats där du befinner dig
 • rätt att vara med vid förhandlingar i domstol, om du vill
 • tystnadsplikt.

Stödpersonen ska inte:

 • ersätta vårdpersonalen
 • ta över ansvaret för din ekonomi
 • vara ditt juridiska ombud.

Vill du bli stödperson?

Som stödperson blir du ofta en viktig och uppskattad person. I en svår situation kan det för många människor vara till stor hjälp att ha någon att tala med. Du har tystnadsplikt.

För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning förutom den som patientnämnden ger. Det är viktigt att du som stödperson har ett stort intresse och engagemang för andra människor.

Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp behövs stödpersoner från alla åldersgrupper, alla delar i samhället och olika kulturer. Har du erfarenhet från vård eller social omsorg kan det vara värdefullt.

Som stödperson får du:

 • inblick i den psykiatriska vården
 • möjlighet att öka din kunskap om människor
 • nya givande upplevelser.

Som stödperson ska du:

 • bistå patienten i personliga frågor
 • regelbundet besöka patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller där patienten vistas. Dock inte i hemmet. Du har även rätt att närvara vid förhandling i domstol.

I ditt uppdrag har du stöd av patientnämnden. Patienten har rätt till stödperson så länge tvångsvården eller isoleringen pågår och uppdraget kan förlängas fyra veckor om patienten vill det. Under uppdragstiden får du ett mindre arvode och ersättning för omkostnader. I uppdraget ingår rapportering till patientnämnden där du berättar vad du och patienten har gjort under era träffar.

Skicka in en intresseanmälan eller kontakta patientnämnden i Jönköpings län om du är intresserad av att bli stödperson:

Intresseanmälan - stödperson

Kontaktuppgifter till patientnämnden i Jönköpings län

Till toppen av sidan