Lagar i vården

Stödperson för dig som tvångsvårdas eller isoleras i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Vill du ha en stödperson?

Om du vill ha en stödperson, pratar du med din kontaktperson, behandlare eller läkare. Stödpersonen utses av patientnämnden. Du kan också själv kontakta patientnämnden.

Kontakta patientnämnden i Jönköpings län

Stödpersonen har:

  • intresse för andra människor och ska bistå dig i personliga frågor.
  • rätt att besöka dig på vårdavdelningen eller annan plats där du befinner dig.
  • rätt att vara med vid förhandlingar i domstol, om du vill.
  • tystnadsplikt.

Stödpersonen ska inte:

  • ersätta vårdpersonalen
  • ta över ansvaret för din ekonomivara ditt juridiska ombud.
Till toppen av sidan