LAGAR I VÅRDEN

Stödperson för dig som tvångsvårdas eller isoleras

Innehållet gäller Jönköpings län

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Vill du ha en stödperson?

Om du vill ha en stödperson, pratar du med din kontaktperson, behandlare eller läkare. Stödpersonen utses av patientnämnden. Du kan också själv kontakta patientnämnden.

Kontakta patientnämnden i Jönköpings län

Stödpersonen har:

 • intresse för andra människor och ska bistå dig i personliga frågor.
 • rätt att besöka dig på vårdavdelningen eller annan plats där du befinner dig.
 • rätt att vara med vid förhandlingar i domstol, om du vill.
 • tystnadsplikt.

Stödpersonen ska inte:

 • ersätta vårdpersonalen
 • ta över ansvaret för din ekonomivara ditt juridiska ombud.

Vill du bli stödperson?

Som stödperson blir du ofta en viktig och uppskattad person. I en svår situation, kan det för många människor vara till stor hjälp att ha någon att tala med. 

För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning, förutom den som patientnämnden ger. Har du erfarenhet från vård eller social omsorg kan det vara värdefullt.

Det är viktigt att du som stödperson har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp, behövs stödpersoner från alla åldersgrupper, alla delar i samhället och olika kulturer.

Som stödperson får du:

 • inblick i den psykiatriska vården.
 • möjlighet att öka din kunskap om människor.
 • nya givande upplevelser.

Som stödperson ska du:

 • bistå patienten i personliga frågor. Du har tystnadsplikt.
 • regelbundet besöka patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller där patienten vistas. Dock inte i hemmet. Du har även rätt att närvara vid förhandling i domstol.

I ditt uppdrag har du stöd av patientnämnden. Du får ett mindre arvode och ersättning för omkostnader. I uppdraget ingår rapportering till patientnämnden. 

Kontakta patientnämnden i Jönköpings län om du är intresserad av att bli stödperson:

Kontakta patientnämnden i Jönköpings län

Till toppen av sidan