Anhörig – närstående

Besök på sjukhus och mottagningar

Innehållet gäller Jönköpings län

Vi tar emot ett begränsat antal besökare och medföljare till patienter på sjukhus och mottagningar. Besöksreglerna gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Sjukhuspersonal hos inneliggande patient

Besök till patienter som vårdas på sjukhus

Högst två anhöriga eller närstående får besöka patienter som vårdas på någon av Jönköpings läns sjukhus; Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. 

Anledningen är bland annat att begränsa en eventuell smittspridning och skydda de patienter som är särskilt infektionskänsliga.

Medföljare till besök på mottagningar 

Du får ha med dig en person vid besök på länets mottagningar, Bra Livs vårdcentraler och Folktandvården.

Det är fortfarande viktigt att du:

  • stannar hemma om du har förkylningssymtom, även lindriga.
  • tvättar händerna ofta och noga.

Tack för att du visar hänsyn!

Till toppen av sidan