Om varumärket 1177

Kommunikationsriktlinjer för e-tjänster på 1177.se när du skriver för invånare

1177 är varumärket och ska användas som avsändare när kommunikationsmaterial tas fram.

Varumärket 1177 består av olika delar, dels kan man ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning, och dels kan man besöka 1177.se där man även kan logga in för att göra vårdärenden. Med andra ord kan man:

 • Besöka 1177.se
 • Logga in på 1177.se
 • Ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning

E-tjänsterna inom 1177 omfattar alla tjänster som invånaren kan utföra i inloggat läge. Den här texten beskriver hur du ska uttrycka dig när du skriver och talar till invånare.

Vilka kan marknadsföra e-tjänster inom 1177?

Alla som erbjuder e-tjänster inom 1177 har rätt att marknadsföra dem. Det kan till exempel vara:

 • 1177, nationellt eller tillsammans med en region.
 • En enskild region.
 • En privat vårdgivare.

Använd gärna logotyp för 1177 i materialet, även om inte 1177 är avsändare. Logotypen fungerar som en kvalitetsgaranti för e-tjänsterna.

Skriv utifrån användarens perspektiv

Fokusera på vad användaren ska göra. Tänk dig in i användarens situation och skriv utifrån det.

 • Använd uppmaningar, till exempel att användaren ska boka en tid eller skicka ett intyg.
 • Använd du-tilltal, till exempel Du kan logga in …
 • Skriv vad och hur användaren ska göra något, till exempel Gör dina vårdärenden på nätet.
 • Skriv gärna nyttan med att använda e-tjänsterna, till exempel Kontakta mottagningen när det passar dig.

Läs mer om språkliga rekommendationer i texten Språkliga riktlinjer för 1177 och UMO.

 

Använd följande ord och uttryck

Använd följande ord och uttryck, oavsett om du skriver för 1177.se eller i annat material.

 • Skriv i första hand nätet när du skriver var användaren kan göra sina vårdärenden. Skriv inte webben eller internet.
 • Använd uttrycket e-legitimation. Det är ett samlingsnamn för olika elektroniska legitimationer för säker inloggning på nätet. Bank-id och mobilt bank-id ingår i samlingsnamnet. Dessa två begrepp går också bra att använda.
 • Uppmana nya användare att logga in, inte att skaffa ett konto eller invånarkonto.
 • Skriv alltid ordet e-tjänster med gement e. Börjar meningen med e-tjänster ska ordet börja med versalt E.

Skriv så här när du kan länka

Skriv så här på 1177.se

Använd uttrycket logga in när du skriver för 1177.se. Länka gärna till själva inloggningssidan för e-tjänsterna inom 1177.

Använd också följande formuleringar, beroende på vad du ska berätta om:

 • När du loggar in kan du kontakta …
 • När du är inloggad ser du de tjänster du kan använda.
 • Du kan läsa dina läkarintyg genom att logga in med e-legitimation.
 • Du kan även kontakta mottagningen genom att logga in. Då kan du kommunicera med vården på ett säkert sätt.
 • Har du barn under 13 år kan du också göra dina barns vårdärenden via din egen inloggning.

Skriv så här i inloggat läge på 1177.se

När användaren är inloggad i e-tjänsterna på 1177.se kan du använda andra formuleringar. Fokusera på vad användaren kan eller ska göra. Skriv gärna instruerande.

Här är exempel på hur du kan skriva. Exemplen kommer från befintliga texter i inloggat läge:

 • Du får svar inom tre dagar. Svaret kommer till din inkorg.
 • Du ser bekräftelsen på din avbokning eller ombokning i din inkorg.
 • Inloggningen är personlig. Du kan bara utföra ärenden som gäller dig själv eller när du är ombud. Som vårdnadshavare kan du vara ombud för ditt barn tills barnet fyller 13 år.
 • Här ser du mottagningarna du kan kontakta.
 • Här kan du se vilka tjänster du kan använda.
 • Kontakta supporten om problemet kvarstår. Supporten är tillgänglig  alla dagar kl. 06.00  - 22.00 på telefonnummer 0770-72 00 00.

När 1177 inte är avsändare

Nämn gärna 1177 eller använd logotypen för 1177 när du skriver på webbplatser med en annan avsändare och hänvisar till e-tjänster inom 1177.

Använd då följande formuleringar:

 • Välkommen att boka tid hos oss genom att logga in på 1177.se – Boka tid.
 • Boka och avboka tider när det passar dig genom att logga in på 1177.se.
 • Läs mer om e-tjänster på 1177.se.
 • Du kan läsa dina läkarintyg genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

Skriv så här när du inte kan länka

Använd uttrycket logga in på 1177.se i materialet, oavsett vem som är avsändare. Förtydliga gärna att det handlar om e-tjänster på 1177, om du har en annan avsändare än 1177.

Material som inte går att länka från kan vara broschyrer, kallelser från enskilda mottagningar, informationskort, affischer eller filmer i väntrum

Exempel på hur du kan skriva

Här är olika formuleringar som du kan använda när du inte kan länka. Anpassa texten utifrån de tjänster som finns i regionen.

 • Gör dina vårdärenden på nätet. Logga in på 1177.se.
 • Kontakta vården när det passar dig. Logga in på 1177.se.
 • Kontakta mottagningen och gör dina vårdärenden på nätet. Logga in på 1177.se.
 • Boka tid? Förnya recept? Logga in på 1177.se.
 • När du loggar in på 1177.se kan du till exempel boka tid på din mottagning, förnya ditt recept och läsa din journal.
 • Kontakta vården genom att logga in på 1177.se. Här kan du till exempel boka tid på din mottagning, förnya ditt recept och läsa din journal. Har du barn under 13 år kan du också göra dina barns vårdärenden via din egen inloggning.

När 1177 är avsändare

Det är också bra att skriva varför användaren ska använda e-tjänster på 1177. Använd då följande formuleringar i texter som har 1177 som avsändare:

 • Kontakta din mottagning och gör dina vårdärenden på nätet.
 • Du se dina recept eller beställa klamydiatest när du har loggat in på 1177.se.
 • När du loggar in på 1177.se kan du till exempel …
 • Det är bara att logga in med din e-legitimation om du vill börja använda e-tjänster på 1177. 

Ibland kan du behöva uppmana användaren att logga in genom kontaktkorten. Använd då följande formulering:

 • Nu kan du enkelt boka tid på din mottagning via nätet. Gå till 1177.se, sök fram till den mottagning du vill komma i kontakt med och klicka på Boka tid direkt.

Sms och e-post via e-tjänsterna

Du har ett meddelande i e-tjänsterna på 1177.Meddelandet finns i inkorgen när du har loggat in på 1177.Obs! Det här är ett automatiskt meddelande som inte går att besvara.

När 1177 inte är avsändare

Använd följande formulering i material som har en annan avsändare:

 • Du avbokar eller ombokar din tid enklast genom att logga in på 1177.se.

När du ska hänvisa till enskilda e-tjänster

Ibland kan du vilja hänvisa till enskilda e-tjänster, till exempel Journalen eller Stöd och behandling. Här kan du läsa hur du ska uttrycka dig då.

Hänvisning till Journalen

Använd följande formulering när du hänvisar till Journalen i texter på 1177.se:

 • Logga in för att läsa delar av din journalinformation. Det kan till exempel vara dina bokade tider och vilka kontakter du haft med vården.

Använd följande formulering när användaren har loggat in på 1177.se:

 • När du har loggat in ska du välja Journaltjänster och sedan Journalen.

Där det passar kan du också länka till texten Läs din journal via nätet

Använd följande text på webbplatser med annan avsändare än 1177.se. Det kan till exempel vara en regions webbplats, eller en enskild mottagning:

 • Du kan läsa vissa delar av din journal genom att logga in på 1177.se.

Hänvisning till Stöd och behandling

Stöd och behandling är ett samlingsnamn för olika typer av e-tjänster. 

Det kan skilja sig mellan vårdgivare vilka program som finns, eftersom det är vårdgivarna själva som beslutar vilka program de ska erbjuda. Vilka program som finns kan också skilja sig mellan regioner.

När du skriver till invånare ska du använda namnet på det program som menas, till exempel Stresshjälpen. Använd samlingsnamnet Stöd och behandling bara när det är nödvändigt för att användaren ska hitta rätt i inloggat läge.

När du skriver på 1177.se

Använd följande text när du skriver generellt om tjänsten:

 • Ibland kan du få det stöd, den behandling eller utbildning som du behöver på nätet. Det kan till exempel vara ett behandlingsprogram där det ingår övningar som du gör själv. Under tiden som du går i behandlingen har du kontakt med din behandlare som guidar dig igenom innehållet i övningarna, ge dig återkoppling och svarar på dina frågor.

Använd följande text när du hänvisar till inloggningen som finns på kontaktkorten:

 • Så här gör du om du har blivit erbjuden att få stöd och behandling på nätet: Sök fram mottagningen under Hitta vård. Klicka på Stöd och behandling under rubriken våra e-tjänster. Där visas den eller de behandlingar som du kan ta del av. 

Använd följande text för att användaren ska hitta sin behandling i inloggat läge:

 • Du kan också hitta din behandling genom att logga in. Välj sedan Alla övriga tjänster under rubriken Övriga tjänster. Välj Stöd och behandling. Där visas den eller de behandlingar som du kan ta del av.

När du skriver på andra webbplatser

Andra webbplatser kan vara regionernas egna webbplatser.

Använd följande text när invånaren ska logga in på mottagningens kontaktkort på 1177.se:

 • Gör så här om du har blivit erbjuden stöd och behandlingsprogram på nätet av din mottagning. Sök fram mottagningen på 1177.se och välj Stöd och behandling. Där visas den eller de behandlingar som du kan ta del av.

Använd följande text när användaren ska logga in på 1177.se. Det andra exemplet gäller också för en behandling som invånaren själv kan anmäla sig till:

 • Gör så här om du har blivit erbjuden stöd och behandling på nätet av din mottagning: Logga in på 1177.se och välj Alla övriga tjänster under rubriken Övriga tjänster. Välj Stöd och behandling. Där visas den eller de behandlingar som du kan ta del av.
 • DU kan fylla i en intresseanmälan om du är intresserad av att genomgå en XXX-behandling på nätet. Logga in på 1177.se och välj Alla övriga tjänster under rubriken Övriga tjänster. Välj stöd och behandling. Där visas den eller de behandlingar som du kan ta del av eller anmäla dig till.

Vad ska nya e-tjänster heta?

Kommunikationsenheten på 1177 bestämmer vad nya nationella e-tjänster ska heta.

Nya e-tjänster som är regionala, lokala eller för en enskild mottagning kan namnges av regionen eller mottagningen. Tänk då på följande:

 • Välj en annan benämning än projektnamnet. Projektnamn är sällan bra tjänstenamn.
 • Välj en benämning som gör det enkelt för användaren att förstå vad tjänsten ska användas till, till exempel Förnya recept eller Avboka tid.
 • Möt användarnas behov av enkelhet och tydlighet. 
 • Använd gärna aktiva verbformer, till exempel boka, läs, logga in.
 • Använd korta benämningar, men inte för korta. Användaren behöver fortfarande förstå vad hen ska göra.
 • Använd bara förkortningar om det är en allmänt känd förkortning. Läs mer om vilka förkortningar som används på 1177.se.
 • Använd inte orden Mina eller Dina i början av benämningen.

Användaren är redan i inloggat läge. Därför ska tjänsten inte heta något med prefixet e-, till exempel e-tjänster. Namnet på tjänsten ska inte heller ha tillägg som exempelvis ”på nätet” eller "online".

När du beskriver e-tjänster på 1177.se i formell text

Exempel på formella texter är följande:

 • Förvaltningsplaner.
 • Avtalstexter.
 • Texter när du kommunicerar antal invånare som använder e-tjänsterna.

Använd följande formulering i formella texter:

E-tjänsterna på 1177.se möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och patient på ett säkert sätt. Patienten kan göra sina vårdärenden och kontakta vården på tider som passar, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal. Vårdnadshavare kan också sköta sitt barns vårdärenden med sin egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Användaren loggar in med e-legitimation.

E-tjäsnterna på 1177.se används i allt större utsträckning. Ett nytt rekord slogs under mars månad 2021 med knappt 16 miljoner inloggningar på en månad.

Till toppen av sidan