Skador på huvud och ögon

När barn slår i huvudet

Det är vanligt att barn ramlar och slår i huvudet. Det brukar inte vara allvarligt, men vid kraftigare slag mot huvudet kan barnet behöva undersökas av läkare. Sök genast vård om barnet förlorar medvetandet eller inte mår bra efter att ha slagit i huvudet.

När barn slår i huvudet kan de få en hård svullnad under huden som kallas bula. Den kan göra ont och kännas öm. Det kan också bli svullet omkring bulan och barnet kan få ont i huvudet. Bulan försvinner oftast av sig själv efter några dagar.

Ibland kan slaget mot huvudet bli kraftigare. Det kan till exempel hända om barn ramlar ner från skötbordet, cyklar omkull eller ramlar av en häst. Då kan barnet få en hjärnskakning eller en blödning inuti huvudet. När barnet slår sig så hårt är det vanligt att hen förlorar medvetandet en kort stund.

När och var ska jag söka vård?

Det kan vara svårt att själv bedöma om barnet behöver vård efter att ha slagit i huvudet. Ring telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. 

Om det är bråttom

Sök genast vård på en akutmottagning eller ring 112 om en eller flera av följande saker stämmer:

  • Barnet förlorar medvetandet, även om det är en mycket kort stund.
  • Barnet får kramper.
  • Barnet blir sämre en stund efter skadan. Hen kan till exempel få mer ont i huvudet, bli trött eller vara svår att få kontakt med.
  • Barnet börjar må illa och kräkas. Det börjar vanligtvis några timmar efter skadan.
  • Barnet får blåmärken runt ögonen eller bakom öronen. Det kan ta någon dag innan blåmärkena syns.
  • Barnet får en stor mjuk svullnad, som inte är hård som en bula.
  • Barnet är under ett år och skriker inte direkt efter att ha slagit i huvudet.

Vad kan jag göra själv när barnet har fått en bula?

Se till att barnet lägger sig ner och vilar. Lägg något kallt på bulan så fort som möjligt efter att skadan har inträffat. Då drar blodkärlen ihop sig och blödningen och svullnaden minskar.

Här är ett par tips på hur du kan göra:

  • Lägg is eller något annat kallt från frysen i en plastpåse och vira in den i en handduk, klädesplagg eller elastisk binda och tryck mot bulan. Tryck inte isen direkt mot huden eftersom det kan bli för kallt och skada huden eller vävnaden.
  • Använd kallt vatten eller blöt en handduk och tryck mot bulan om du inte har någon is.

Undersökningar och utredningar

Barnet kan behöva bli undersökt av en läkare om hen har fått ett hårt slag mot huvudet.

På små barn undersöker läkaren om hen reagerar på beröring och rör sig som vanligt. Läkaren undersöker också pupillernas utseende och hur de reagerar på ljus. Större barn som kan prata får även svara på vanliga frågor för att läkaren ska kunna bedöma om hjärnan har skadats.

Barnet brukar läggas in på sjukhus över natten för observation om hen har fått en hjärnskakning och förlorat medvetandet en kort stund.

Ibland görs en undersökning med datortomografi för att se om barnet har fått några allvarliga skador.

Behandling

Det behövs vanligtvis ingen särskild behandling när ett barn har slagit i huvudet. Men det är viktigt att barnet vilar så att hjärnan kan återhämta sig.

Barnet bör inte hålla på med fysiskt krävande aktiviteter under de första två veckorna efter en hjärnskakning. Hen ska under den tiden även undvika allt som kräver koncentration. Det gäller till exempel att titta på tv, spela dataspel och annat som kan ge huvudvärk och illamående.

Komplikationer och följdsjukdomar

Kontakta en vårdcentral om barnet har huvudvärk eller är trött när en vecka har gått efter slaget mot huvudet.

Påverka och delta i ditt barns vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

Du ska vara delaktig i ditt barns vård. Därför är det viktigt att du förstår informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge ni kan behöva vänta på vård och behandling.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Läs mer på 1177.se

Säkerhet för barn

Barn utvecklas snabbt och upptäcker världen omkring sig. Du behöver se till att det är säkert och att hen undviker olyckor. Här får du bland annat tips om vad du kan göra hemma, när barnet cyklar eller leker utomhus.

Hjärnskakning

Du kan få hjärnskakning om du slår i huvudet hårt. Det är oftast inte allvarligt. Men om du har svimmat efter ett slag mot huvudet eller inte minns vad som har hänt är det viktigt att genast söka vård.

Till toppen av sidan