Psykisk hälsa

More to life - samtalscafé

Innehållet gäller Jönköpings län

More to life-samtalscafé är framför allt för dig som är ung vuxen, som vill dela tankar och erfarenheter med andra och få nya idéer och perspektiv. Konceptet erbjuds även till riktade målgrupper, till exempel föräldrar, studenter, arbetsplatser osv.

Vad är viktigt för dig?

Vad är hälsa för dig och hur tar du hand om dig själv i din vardag? 

På samtalscaféet tar vi upp allt ifrån hälsofrågor till relationer. Hur en kan bryta invanda mönster och hur tanke, känsla och handling hör ihop.

Du får förutsättningar till att skapa förändring utefter behov, för ökad balans i vardagen och empowerment genom att dela tankar och erfarenheter med andra.   

Till hjälp kommer vi använda olika tankeverktyg för att strukturera, värdera och reflektera.

Vi träffas i cafémiljö vid fem tillfällen med max åtta deltagare. Gruppen handleds av en More to life-coach.

Träffarna är gratis men fika betalas av deltagarna själva.

More to life - Värnamo

More to life-samtalscafé erbjuds via Värnamo Hälsocenter

Kontakt: varnamohalsocenter@varnamo.se 

Är du intresserad att vara med i en grupp?

För mer information om More to life-samtalscafé, mejla Ida-Klara Johansson eller ring på telefon 070-590 56 05 till sektion folkhälsa, Region Jönköpings län. 

Välkommen att höra av dig!

Till toppen av sidan