ÖVERGREPP OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

Vill du förändra ett våldsamt beteende?

Innehållet gäller Jönköpings län

Har du bettet dig våldsamt, aggressivt eller kränkande mot din partner eller andra i din närhet som du har en relation med? Du kan få hjälp med att ändra ditt beteende.

Vad är våld i nära relation?

Att utöva våld i en nära relation kan se väldigt olika ut. Det kan handla om hot om våld, våld i from av sparkar och slag eller andra typer av kränkande eller skrämmande beteende.

Upplever du själv eller personer i din närhet att du kan bli skrämmande, våldsam eller kränkande i er relation? Blir du för arg och får utbrott som du ångrar efteråt?

Den som har någon form av skrämmande, kränkande eller skadande beteende i en nära relation kan få behandling på Alternativ till våld (ATV) i Jönköpings län.

Vad kan jag få för hjälp?

När du kontaktar ATV kan du få hjälp med psykologisk behandling och samtalsstöd från någon av våra behandlare. Du kan få hjälp med:

  • att komma fram till om det är vår hjälp du vill ha och behöver
  • klargöra dina problem och öka din medvetenhet om vad som är aggressivitet och våld i en nära relation
  • lära dig att känna igen och hantera dina tankar och känslor som ökar risken för aggression och våld i olika former
  • hitta alternativa handlingsmönster och strategier istället för bete dig hotfullt eller våldsamt
  • bli bättre på att kommunicera behov och känslor på ett tydligt och respektfullt sätt i dina nära relationer. 

Om du har behov av det, kan du också få hjälp med att förstå hur dina upplevelser i livet påverkat dig, och hur du kan leva mer som du vill och inte som du kanske lärt dig.

Du kan också få hjälp med att få kontakt med barnbehandlare på annan mottagning eller arbeta vidare med ditt föräldraskap, till exempel genom kommunens familjebehandling.

Kontaktuppgifter

Alternativ till våld är en del av rehabiliteringscentrum i Jönköpings län. Om du vill komma i kontakt med Alternativ till våld ska du kontakta Rehabiliteringscentrum Jönkping, de har ett regionövergripande ansvar.

Rehabiliteringscentrum Jönköpings län

Till toppen av sidan