Läs andras frågor

Min mamma klarar inte av att sköta min sjuka pappa. Vad kan jag göra?

Fråga

Min pappa är sjuk sedan ett antal år tillbaka och vårdas av min mamma i hemmet. Båda är strax över 80 år. Det blir allt tydligare att mamma inte klarar av att ta hand om honom, och pappa blir allt sämre. Min mamma inser inte detta, utan tycker att hon klarar allt själv. Hon säger att hon inte vill släppa in främmande människor i sitt hem.

Vad kan jag göra?

Svar

I grunden är det din pappas behov av vård och omsorg som avgör vilken hjälp han ska få i hemmet, och inte din mammas önskan om att inte släppa in främmande personer.

Det finns flera former av vård och omsorg som skulle kunna vara aktuella för din pappa, till exempel äldreomsorg där hemtjänst och hemsjukvård ingår. Det finns också olika former av anhörigstöd som kan avlasta din mamma.

Börja med ett hembesök

De flesta som är i dina föräldrars situation brukar acceptera ett hembesök av någon eller några som arbetar i vården. Det kan till exempel vara en distriktssköterska som besöker dina föräldrar. Den eller de som kommer får försöka få din mammas förtroende, för att sedan kunna diskutera de alternativ som finns.

Det finns flera fördelar med att vårdpersonalen gör ett besök i hemmet jämfört med att dina föräldrar ska ta sig till ett sjukhus eller vårdcentral för att diskutera vad som kan göras.

Vid ett hembesök är den äldre i sin trygga hemmiljö och vårdpersonalen kommer som gäster. Då är det lättare att känna sig bekväm och behålla sin värdighet. Vårdpersonalen kan också uppfatta mycket vid ett hembesök och se hur vardagen fungerar både för den som är sjuk och för partnern.

Du skriver inte så mycket om dina föräldrars psykiska hälsa. En anledning till att din mamma inte vill ha hjälp kan ju vara att hon själv inte mår bra. Kanske även hon skulle behöva stöd.

Kontakta hälso- och sjukvården eller kommunen

Vården för äldre är organiserad olika i olika delar av landet. Ett förslag är att du tar kontakt med din pappas läkare och förklarar situationen. Be hen ordna ett hembesök. Du kan också kontakta en vårdcentral och be att få kontakt med en distriktssköterska. Ett annat förslag är att du kontaktar kommunen och diskuterar situationen med en biståndshandläggare eller anhörigkonsulent.

Läs mer om att vara anhörig.

Till toppen av sidan