TITTHÅLSUNDERSÖKNINGAR - SKOPIER

Cystoskopi - undersökning av urinblåsan i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Cystoskopi görs för att undersöka om det finns sjukliga förändringar i urinröret eller urinblåsan. Undersökningen visar hur urinblåsan ser ut invändigt.

Hur går undersökningen till?

Först tvättas urinrörsmynningen och därefter bedövas urinröret med bedövnings-gel. Vid undersökningen förs ett smalt instrument (ett så kallat cystoskop) in genom urinröret, in i urinblåsan. Cystoskopet gör det möjligt att se hur urinblåsan ser ut invändigt. En svag saltlösning spolas in genom cystoskopet och vätskan spänner ut urinblåsan så att det blir lättare att se eventuella förändringar. Undersökningen brukar inte göra ont men kan upplevas lite obehaglig. Själva undersökningen tar cirka fem minuter.

Efter undersökningen

Direkt efter undersökningen får du veta vad den visat. Om prover tagits vid undersökningen får du svar på dessa efter några veckor när analyserna är klara.

Det kan svida lite i urinröret under något dygn efter undersökningen. Det kan också hända att du får en liten blödning från urinröret, men den brukar gå över snabbt. I enstaka fall kan du få en infektion. För att förebygga infektion, är det viktigt att dricka mer än vanligt det första dygnet efter undersökningen. Om du blöder mycket, inte kan kissa eller får hög feber ska du kontakta sjukvården. Dagtid vänder du dig till sin urologmottagning. Vid komplikationer på kvällen eller helgen ringer du vårdcentralen för att bli kopplad vidare till närakut eller akutmottagning.

Till toppen av sidan