Titthålsundersökningar - skopier

Cystoskopi - undersökning av urinblåsan i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Cystoskopi görs för att undersöka om det finns sjukliga förändringar i urinröret eller urinblåsan. Undersökningen visar hur urinblåsan ser ut invändigt.

Till toppen av sidan