Vävnadsprov och cellprov

Benmärgsprov

Benmärgen finns inuti vissa delar av skelettet och i benmärgen bildas blodkropparna. Ett benmärgsprov kan visa om du har sjukdom i själva benmärgen eller sjukdom som påverkar benmärgsfunktionen.

Celler som specialiserats och fått olika uppgifter bildar tillsammans med andra likadana celler en vävnad. På så vis bildas till exempel benmärgen av benmärgsceller.  

Förberedelser

Vuxna behöver oftast inte förbereda sig på något sätt inför undersökningen.

På barn genomförs undersökningen under narkos för att de ska kunna ligga stilla när provet tas. Barnet behöver förberedas mer inför en sövning. Hen ska till exempel inte äta något sex timmar innan operationen.

Så går undersökningen till

Benmärgsprov tas oftast på baksidan av höftbenet. Du får ligga ner på en brits, på magen eller på sidan med uppdragna ben. Först tvättar läkaren huden där provet ska tas.  Sedan får du lokalbedövning, först i huden och sedan djupare ned mot benhinnan. Det kan svida en stund.

Benmärgsprovet tas med en nål. Nålen går in en halv centimeter i höftbenet och suger upp en liten mängd benmärg.  När benmärgen sugs ut kan det kännas obehagligt i några sekunder.

Ibland tar läkaren också ett vävnadsprov av benmärgen, en så kallad benmärgsbiopsi. Det gör hen med en annan nål. När läkaren drar ut den följer en mycket liten bit av benmärgsvävnaden med. Det kan göra ont men smärtan går ofta över snabbt.

Själva provtagningen är klar på några minuter. Hela undersökningen tar cirka 10 till 15 minuter. Om den görs under narkos tar den ungefär 30 minuter.

Så mår du efteråt

Efteråt får du ett förband på såret. Det ska sitta på till kvällen, sedan kan du duscha eller bada om du vill det. 

Det är vanligt att du blir öm och får ett blåmärke på stället där provet har tagits.

När får jag svar?

Svaret på benmärgsprovet får du inom ett par veckor.

Du kan få svaret i samband med ett återbesök eller på något annat sätt som du och läkaren har kommit överens om.

Varför görs undersökningen?

Det är vanligt att du får lämna ett prov från benmärgen om dina läkare misstänker att du har någon blodsjukdom, till exempel blodbrist. Provet kan också vara en del av andra utredningar och undersökningar.

Läkaren kan även ta prov på benmärgen för att se hur en blodsjukdom utvecklas eller för att se hur en behandling fungerar.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Jönköpings län

Vad du kan förvänta dig i din kontakt med vården

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt, där det är tydligt:

  • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
  • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
  • vad som är ditt nästa steg i din vård och behandling
  • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vem som är din fasta vårdkontakt/kontaktperson om du är i behov av en sådan. 

Din överenskommelse – ditt patientkontrakt hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan skriva in ”överenskommelse” i sökrutan. Du kan även be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Prata gärna med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt och om du har frågor kring din delaktighet i din vård.

Mer på 1177.se

Leukemi – blodcancer

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Det är olika hur sjukdomen kan behandlas och hur det går.

Till toppen av sidan