BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Undersökning av njurarna med gammakamera (renografi) i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Undersökningen gör man för att undersöka hur njurarna fungerar. Undersökningen genomför man också vid utredning av högt blodtryck vid misstanke om förträngning i njurartären.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig inför undersökningen. Det radioaktiva ämne som injiceras är ofarligt och du kan leva som vanligt efter undersökningen. Ämnet försvinner ut ur kroppen via urinen, så efter undersökningen är det bra om du går på toaletten och kissar.

Hur går undersökningen till?

När du kommer till mottagningen får du dricka cirka en liter vatten (barn får mindre) under cirka en timmes tid. Innan du går in i undersökningsrummet ska du gå på toaletten och tömma blåsan. 

Du får sedan lägga dig på en brits ovanför gammakameran och den som utför undersökningen injicerar därefter en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armbågsvecket, samtidigt som bildtagningen startar. Gammakameran följer sedan hur detta ämne passerar genom njurarna. Bildtagningen tar cirka 20 minuter och det är viktigt att du ligger stilla under hela undersökningen.

Efter undersökningen

Besked om resultatet får du av den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom en vecka från det att du genomförde undersökningen.

Till toppen av sidan