BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Skelettskintigrafi i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du kan behöva göra en skelettskintigrafi för att påvisa vissa typer av förändringar i skelettet.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt. 

Hur går undersökningen till?

Den som utför undersökningen sätter en nål i ditt armveck eller på handryggen och sprutar in ett svagt radioaktivt ämne i blodet. Efter cirka tre timmar har det radioaktiva ämnet tagits upp i skelettet och man kan då ta bilder med hjälp av en så kallad gammakamera.

Under bildtagningen som tar cirka 20-60 minuter får du ligga på en brits medan kameran ”scannar” kroppen. Det är mycket viktigt att du ligger helt stilla under hela registreringen. Undersökningen är helt smärtfri. Under väntetiden på cirka tre timmar väljer du själv vad du vill göra. Då får äta under väntetiden.

Du påverkas inte på något sätt av undersökningen. Risken med stråldosen du får är obetydlig i jämförelse med nyttan av undersökningen.

Om du är gravid eller ammar, ska du kontakta mottagningen som genomför undersökningen.

Efter undersökningen

Du får besked om resultatet av den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom en vecka från det att du genomförde undersökningen.

Till toppen av sidan