BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Skelettskintigrafi i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du kan behöva göra en skelettskintigrafi för att påvisa vissa typer av förändringar i skelettet.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt. 

Hur går undersökningen till?

Den som utför undersökningen sätter en liten nål i armvecket eller på handryggen och sprutar ett svagt radioaktivt ämne i blodet. Efter cirka tre timmar har det radioaktiva ämnet tagits upp i skelettet och man kan då ta bilder med hjälp av en så kallad gammakamera. Under bildtagningen som tar cirka 20 minuter får du ligga på en brits medan kameran ”scannar” kroppen. Undersökningen är helt smärtfri och under väntetiden på cirka tre timmar väljer du själv vad du vill göra.

Du påverkas inte på något sätt av undersökningen och stråldosen är jämförbar med vad du får vid en röntgenundersökning.

Om du är gravid eller ammar, ska du kontakta mottagningen som genomför undersökningen.

Efter undersökningen

Besked om resultatet får du av den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom en vecka från det att du genomförde undersökningen.

Till toppen av sidan