Liv och hälsa

Undvika sår

Innehållet gäller Jönköpings län

När du har en ryggmärgsskada och drabbas av ett sår kan det vara svårare för kroppen att läka såret.

Har du en ryggmärgsskada ökar risken för trycksår, till exempel på grund av:

  • att rörelseförmågan saknas helt eller delvis
  • att du helt eller delvis saknar förmågan att känna smärta, tryck och obehag
  • att skelettdelar som t ex sittbensknölar och korsbenet blir mer tydliga och kännbara eftersom mjukdelsstoppningen minskar eller försvinner.
  • avförings- och/eller urininkontinens, då bakteriemängden ökar
  • nedsatt blodcirkulation.

Huden är särskilt utsatt på skulderblad, korsben, sittben, hälar och bakhuvud.

Till toppen av sidan