Att få en ryggmärgsskada

Krisreaktion och krishantering vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Jönköpings län

Kriser inträffar i varje människas liv när man drabbas av något som man inte är förberedd på, känslomässigt eller handlingsmässigt. Att drabbas av sjukdom, en olycka, att genomgå en separation eller att förlora en anhörig är exempel på sådana situationer.

Om du drabbas av en akut ryggmärgsskada innebär det oftast stora förändringar i livet och det kan bli en psykisk påfrestning, både för den som fått skadan och för närstående. Krisreaktionen kan ofta sträcka sig över flera år. 

Till toppen av sidan