Rehabilitering vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Jönköpings länREHABILITERING

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Ryggmärgsskada

Här finns tips om olika tekniker för rullstol eller förflyttning, råd om hur du får det dagliga livet att fungera och vilken hjälp och stöd du kan få.

Kontrakturprofylax - behåll rörlighet i leder och muskler vid ryggmärgsskada

För att behålla rörelseomfånget i lederna är det nödvändigt att röra på dem. Att inte kunna böja eller sträcka ut en led maximalt kallas ”kontraktur”.

Aktiv rehabilitering

När det medicinska tillståndet är stabilt efter din ryggmärgsskada kan det bli aktuellt för dig att komma till rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping för aktiv rehabilitering. När du blir inskriven kommer du att få börja träna på att klara din vardag, med eller utan hjälpinsatser.

Till toppen av sidan