Att få hjälpmedel

Lån av hjälpmedel

Innehållet gäller Jönköpings län

Region Jönköpings län lånar ut hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig som har en varaktig funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel får du låna kostnadsfritt, en del får du hyra. Har du lånat ett hjälpmedel ska du lämna tillbaka det när du inte längre behöver det.

Till toppen av sidan