ATT FÅ ETT HJÄLPMEDEL

Lån av hjälpmedel

Innehållet gäller Jönköpings län

Region Jönköpings län lånar ut hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig som har en varaktig funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel lånar Region Jönköpings län ut kostnadsfritt. Hjälpmedlen ska återlämnas när de inte behövs längre. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, audionomer och synpedagoger är exempel på yrkesgrupper som har rätt att skriva ut hjälpmedel. Den som skriver ut hjälpmedlet har ansvar för att du får lära dig hur det används.

Ansvar för ett lånat hjälpmedel

Ditt ansvar som brukare

När du lånar ett hjälpmedel, innebär det också att du ska ta ansvar för det, vara rädd om det och sköta det. Du ska lämna tillbaka det när du inte behöver det längre. Hjälpmedlet ska vara rent när du lämnar tillbaka det. Du ska få information om vilket ansvar du har för hjälpmedlet när det skrivs ut.

Behöver ett hjälpmedel repareras på grund av misskötsel, att det har förändrats eller försvunnit, får du betala för reparationen eller för ett ersättningshjälpmedel.

När det gäller dyra hjälpmedel får du skriva på en särskild överenskommelse om ditt ansvar som brukare.

Återlämning

Hjälpmedel som ägs av Region Jönköpings län får du låna. När du inte längre behöver hjälpmedlet, ska du lämna tillbaka det. Den som skriver ut ditt hjälpmedel, ska ockå informera om var du ska lämna tillbaka det.

Hjälpmedlet ska vara rent när det återlämnas.

Försäkring vid lån av hjälpmedel

Den som skriver ut ditt hjälpmedel ska rekommendera dig som har ett dyrt hjälpmedel, att se över ditt försäkringsskydd. Du kanske måste komplettera din hemförsäkring så att den även gäller hjälpmedlet.

Du svarar själv för kostnaden om hjälpmedlet försvinner eller får skador som inte är normalt slitage. Värdering sker enligt fastställda regler.

Har du ingen försäkring får du betala en kostnad som beräknas på hjälpmedlets värde.

Ett hjälpmedel räknas som lös egendom som du har för ditt privata bruk. Försäkringsbolaget kan berätta om din hemförsäkring täcker det hjälpmedel du lånat. Ibland måste man teckna en särskild försäkring. Du får själv betala försäkringen och eventuell självrisk.

Målsman, god man eller förvaltare är ansvarig om brukaren är omyndig.

Region Jönköpings län kan inte kräva att du har en hemförsäkring eller tecknar en särskild försäkring, men rekommenderar det. Det är extra viktigt om du lånar ett dyrt hjälpmedel, ett hjälpmedel som är extra stöldbegärligt eller lätt tappas bort.

Betalning om hjälpmedlet skadats eller försvunnit

Om ditt hjälpmedel är skadat, borttappat eller har blivit stulet ska du kontakta den som förskrivit hjälpmedlet. Förskrivaren bedömer om hjälpmedlet ska repareras eller om du ska få ett nytt.

Förskrivaren meddelar det som hänt till Region Jönköpings län.

Du får själv göra en anmälan till ditt försäkringsbolag. Stöld och inbrott ska också anmälas till polisen. Om hjälpmedlet skadats vid transport anmäler du det till transportbolaget. För den som är under 18 är det vårdnadshavaren som ansvarar för hjälpmedlet.

Du får en faktura från Region Jönköpings län på kostnaden för reparation alternativt kostnad för ett försvunnet hjälpmedel. Vad du får betala beror på hur mycket hjälpmedlet värderas till. Som lägst betalar du 20 procent av inköpspriset, men aldrig mer än två basbelopp.

Till toppen av sidan