Att få hjälpmedel

Lån av hjälpmedel

Innehållet gäller Jönköpings län

Region Jönköpings län lånar ut hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig som har en varaktig funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel lånar Region Jönköpings län ut kostnadsfritt. Hjälpmedlen ska återlämnas när de inte behövs längre. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, audionomer och synpedagoger är exempel på yrkesgrupper som har rätt att skriva ut hjälpmedel. Den som skriver ut hjälpmedlet har ansvar för att du får lära dig hur det används.

Till toppen av sidan