Hjälpmedel

Förflyttning

Käppar, rullatorer och rullstolar är vanliga hjälpmedel.

Innehåll - Förflyttning

Visa innehåll som:
Benproteser, instruktioner och hantering av protes

Instruktioner om hur du tar på olika typer av benproteser och hur du sätter på en silikonliner.

Rörelsehjälpmedel

Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta om du har nedsatt förmåga att röra dig. Vanliga hjälpmedel är käppar, rullatorer och rullstolar.

Hjälpmedel i hemmet

Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta i hemmet om du har svårt att röra dig.

Rullstolsteknik

Om du är i behov av rullstol så får du under din rehabiliteringsperiod hjälp med att prova ut den rullstol som passar dig. Du får då också hjälp av rehabiliteringsinstruktören att lära dig och träna på att manövrera rullstolen.

Mer på 1177.se

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning och har problem i din bostad kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget syftar till att ge dig möjlighet att fungera i din bostad.

Till toppen av sidan