På förlossningen och BB

Att föda barn i Jönköping

Innehållet gäller Jönköpings län

Så här går det till att föda barn i Jönköping, som är en av tre förlossningsmottagningar i Jönköpings län.

Med anledning av Covid-19 (coronavirus)

Uppdaterad 2022-06-16:

För att minska smittspridningen av coronavirus gäller följande restriktioner:

  • Vid besök på Kvinnohälsovården och på sjukhuset tillåts en medföljande utan förkylningssymtom. Gäller vid graviditetskontroller på kvinnohälsovården och vid besök på auroramottagning, specialistmödravård och ultraljudsmottagning.
  • Under förlossningen tillåts max två medföljande partner/anhöriga per dygn. De medföljande får vara smittad med covid-19, men utan eller med milda symtom.
  • Du som är partner eller närstående får följa med till BB efter förlossningen. Det gäller i mån av plats och så länge du inte har symtom som kan tyda på covid-19. 
  • Har du eller din partner förkylningssymtom är det viktigt att du tar kontakt med oss innan bokat besök. Kom ihåg att alltid ringa oss innan du kommer in till förlossningen.
  • På grund av begränsad operationskapacitet kan planerade kejsarsnitt behöva göras på annat sjukhus i länet. Om detta gäller dig kommer du att bli informerad.

Hur går det till?

Jönköpings läns tre förlossningsavdelningar har ett nära samarbete för att på ett tryggt och bra sätt ta hand om blivande mammor och barn. Du föder nästan alltid på det sjukhus som är planerat, men om det är fullt kan du välkomnas att föda på något av de andra två sjukhusen i länet: Höglandssjukhuset i Eksjö eller Värnamo sjukhus. 

Ring alltid förlossningsavdelningen innan ni åker in till sjukhuset, för att rådgöra med barnmorska. Barnmorskan har tillgång till mödravårdsjournalen och förbereder din ankomst på bästa sätt. 

Väl på plats

Vid ankomsten till förlossningsavdelningen bedöms ditt vårdbehov av barnmorska, och vid behov av läkare. Du får också visa ditt legitimation. Även om bedömningen kan dröja en liten stund, har säkerheten i omhändertagandet alltid högsta prioritet. 

Om du bedöms vara i latensfasen får du vara beredd på att åka hem för att vänta in ett mer aktivt förlossningsarbete. Du kan förbereda dig inför förlossningen genom läsa mer om till exempel förlossningens olika faser och smärtlindring:

Personalen på förlossningsmottagningen strävar efter att vara närvarande i förlossningsrummet under större delen av den aktiva förlossningen. Stöd från anhöriga är mycket viktigt under förlossningen.

Du som föder erbjuds mat och dryck. Din partner eller anhörige får ta med egen mat eller köpa mat, till exempel på Länssjukhuset Ryhov:

Kylskåp och mikrovågsugn finns på mottagningen.

Vård efter förlossningen

Du får samma hjälp och stöd efter förlossningen, oavsett om du vistas hemma eller är inneliggande. Hur lång tid du vårdas på BB beror på ditt vårdbehov, men vid en normal förlossning är du kvar 6-24 timmar, under förutsättning att både du och ditt barn mår bra. Ditt barn undersöks av barnläkare innan ni får åka hem. Efter förlossningen har du en fortsatt kontakt med barnmorska via BB-mottagningen fram till att ditt barn är sju dagar gammalt. Därefter har du kontakt med barnhälsovården.

Om du eller ditt barn behöver sjukhusvård efter förlossningen vårdas ni på BB-avdelningen. 

BB-mottagningen

För att det ska kännas tryggt att som nybliven familj åka hem, har du en fortsatt kontakt med BB. Tills ditt barn är sju dagar gammal sker uppföljning på BB-mottagningen. BB-mottagningen är till för familjer går hem inom de första dygnen. Du erbjuds kontakt med en barnmorska via telefon, återbesök till BB-mottagningen eller via ett digitalt vårdmöte. Barnmorskan kan svara på frågor och ge råd utifrån just era behov.

Till BB-mottagningen får mamma, partner och nyfött barn komma.

BB vårdenhet

På BB vårdenhet finns tvåbäddsrum och fyrbäddsrum. Vilket rum och sängplats du får beror bland annat på vilket vårdbehov du har efter förlossningen och hur många som vårdas på BB för tillfället.

I mån av plats kan även din partner få övernatta, för att kunna vara delaktig i barnets omvårdnad. Om övernattning inte är möjlig är partnern välkommen att vara delaktig i vården av barnet under dagtid.

Läs mer om avgifter, mat och annat praktiskt:

Besök på BB vårdenhet

Fri besökstid gäller endast dig och din partner under förutsättning att hen inte är förkyld eller har någon annan smittsam sjukdom. Övriga besökare får vänta tills ni kommit hem från BB.

Tänk på att det finns en hög infektionsrisk, ta inte ut barnet från avdelningen.

Förlossningsrädsla

Du som känner en stor förlossningsrädsla kan få hjälp och stöd att bearbeta rädslan på Auroramottagningen. Det kan handla om att vara så rädd inför, under eller efter förlossningen att du inte vågar bli gravid eller att föda barn. 

På Auroramottagningen arbetar barnmorskor med lång erfarenhet från förlossningsvård, förlossningsläkare och psykolog. Du får kontakt med Auroramottagningen via barnmorskan på Kvinnohälsovården.

Hjälp oss att bli bättre

Hur upplevde du vården under graviditeten och i samband med att barnet föddes på Länssjukhuset Ryhov?

Ta chansen att vara med och påverka och att göra förlossningsvården bättre! Dina synpunkter är viktiga. Du kan i lugn och ro hemma fylla i en digital enkät - Graviditetsenkäten.

Du kan också kontakta förlossningsvården via till exempel e-tjänster.

Resultaten av enkäten följs upp regelbundet och förbättringsarbete pågår kontinuerligt. 

Till toppen av sidan