FÖRBEREDELSER INFÖR FÖRLOSSNINGEN

Förlossningsbrev - förlossningsplan

Under förlossningen kan du alltid prata med barnmorskan om hur du vill ha det. Men många vill också planera i förväg. Då kan det vara bra att skriva en förlossningsplan. En förlossningsplan är ett brev där du skriver ner dina förväntningar till vårdpersonalen.

Personalen på förlossningsavdelningen kan titta på din journal från barnmorskemottagningen i datorn. I journalen har barnmorskan skrivit ner lite vad ni pratat om inför förlossningen. Du kan komplettera journalen med ett eget förlossningsbrev om du vill. Brevet lämnar du till personalen på förlossningsavdelningen när det är dags att föda.

Varför ska du skriva ett förlossningsbrev?

Det är omöjligt att säga hur en förlossning kommer att bli. I ett förlossningsbrev kan du skriva ner sådant som är viktigt för dig som ska föda eller för dig som följer med. Brevet blir ett stöd och en extra information till personalen om hur de bäst kan hjälpa dig. Planen är en bra förberedelse, du får tänka igenom hur förlossningen ska bli så bra som möjligt för dig.

När ska du skriva brevet?

En del tänker på förlossningen under hela graviditeten och börjar med brevet tidigt. Andra kanske antecknar ett par punkter de sista veckorna. Som riktmärke kan du tänka att de flesta barn föds mellan vecka 37+0 och 41+6. Vecka 36 till 37 är genomsnittslängden för en tvillinggraviditet. Det kan vara bra att ha förlossningsplanen färdig i god tid.

Vad kan brevet innehålla?

Börja med namn och personnummer på dig som ska föda. Då vet alltid förlossningspersonalen vem brevet hör till. I brevet kan du gärna ha med en kort beskrivning av dig som person, dina styrkor och svagheter, hur du fungerar i olika situationer.

Här är exempel på rubriker som kan vara bra att ha med i brevet:

  • Det här vill jag/vi att ni ska veta
  • Det här ser jag/vi mest fram emot
  • Jag/vi är oroliga för
  • Erfarenheter av tidigare förlossningar
  • Tankar kring smärtlindring
  • Tankar kring ställningar att föda i
  • Hur kan personalen stötta mig/oss under förlossningen
  • Mina/våra tankar om matning och skötsel av barnet

Det är bra att ta upp om du är orolig eller rädd för något, men också vad du ser fram emot. Det finns inget som är för pinsamt för att skriva i ett förlossningsbrev. Du bestämmer själv vad som ska stå och hur långt brevet blir. En del skriver korta brev i punktform, medan andra skriver längre. Men tänk på att personalen på förlossningsavdelningen har begränsat med tid.

Tidigare erfarenheter

Det är bra om barnmorskan får veta om du har tidigare erfarenheter som kan påverka förlossningen. Du kanske har hört eller läst något som du har funderingar kring. Eller så kanske du har varit med om något som kan inverka på förlossningen. Har du fött barn tidigare kan du ta upp saker som du var nöjd med eller sådant som du skulle vilja ha annorlunda.

För dig som följer med

Vid en förlossning är det alltid den som föder som bestämmer och som har huvudrollen i förlossningen. Men om du är medföljare är du också viktig. Vad har du för önskemål och tankar? Rädslor eller drömmar om förlossningen? Hur fungerar du i olika situationer? Sådant är bra att ha med i förlossningsbrevet. Ibland är det kanske du som medföljare som har störst behov av en förlossningsplan.

Om det inte blir som du tänkt dig

En förlossning går inte att styra helt. Kanske händer det saker under förlossningen som gör att det inte går att följa planen. Det kan också vara så att du ändrar dig. Personalen är vana vid det. Ingen tycker att det är konstigt om du ändrar dig angående smärtlindring eller något annat.

Ibland går en förlossning snabbt. Kanske inte personalen hinner med att läsa ditt förlossningsbrev ordentligt. Brevet kan ändå vara bra att ha. Be en barnmorska att läsa det efteråt. Med brevet som utgångspunkt kan ni diskutera. Vad blev som du hade tänkt och vad blev annorlunda?

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan