På förlossningen och BB

Att föda barn i Eksjö

Innehållet gäller Jönköpings län

Så här går det till att föda barn i Eksjö, som är en av tre förlossningsavdelningar i Jönköpings län.

Med anledning av Covid-19 (coronavirus)

Uppdaterad 2022-06-16:

För att minska smittspridningen av coronavirus gäller följande restriktioner:

  • Vid besök på Kvinnohälsovården och på sjukhuset tillåts en medföljande utan förkylningssymtom. Gäller vid graviditetskontroller på kvinnohälsovården och vid besök på auroramottagning, specialistmödravård och ultraljudsmottagning.
  • Under förlossningen tillåts max två medföljande partner/anhöriga per dygn. De medföljande får vara smittad med covid-19, men utan eller med milda symtom.
  • Du som är partner eller närstående får följa med till BB efter förlossningen. Det gäller i mån av plats och så länge du inte har symtom som kan tyda på covid-19. 
  • Har du eller din partner förkylningssymtom är det viktigt att du tar kontakt med oss innan bokat besök. Kom ihåg att alltid ringa oss innan du kommer in till förlossningen.

Hur går det till?

Du föder nästan alltid på det sjukhus som du bor närmast. Länets tre förlossningsavdelningar har ett nära samarbete för att på ett tryggt och bra sätt ta hand om blivande mammor och barn. 

Om det är många förlossningar samtidigt på ert närmaste sjukhus, är ni välkomna att föda på något av de andra två sjukhusen – Länssjukhuset Ryhov i Jönköping eller Värnamo sjukhus. Innan ni åker in till sjukhuset, ring alltid förlossningsavdelningen för att rådgöra med barnmorska, som har tillgång till mödravårdsjournalen och som förbereder ankomsten på bästa sätt.

Vid ankomsten till förlossningsavdelningen bedöms vårdbehovet av barnmorska och ibland  av läkare. Även om  bedömningen kan dröja en liten stund, har säkerheten i omhändertagandet alltid högsta prioritet.

Hitta till förlossningen

Till förlossningen kommer du enklast via entré Tallvägen. Entrén är öppen 06-21. Övriga tider använder du porttelefon. Förlossningen finns på plan 4 i hus 11.

Det finns parkeringsplatser nära entrén. Dagtid kan du bara parkera i fyra timmar. På Stocknäsparkeringen kan du parkera 24 timmar.

Vad ska jag ta med?

Du ska ta med de papper du fått från kvinnohälsovården, legitimation, toalettsaker och kläder, både till mamma och barn.

Mat och dryck erbjuds den som föder. Partner som följer med hänvisas till sjukhusets cafeteria Linnean eller personalrestaurang under dagtid. Det går också bra att ta med egen mat och dryck. Kylskåp och mikrovågsugn finns på mottagningen.

Föräldrainformation i aulan på Höglandssjukhuset

Aulainformationen riktar sig till alla blivande föräldrar och deras anhöriga. Där får ni information om:

  • hur du förbereder dig på bästa sätt
  • vad som sker när förlossningen startat
  • vad som händer när du kommer till förlossningen
  • BB-tiden och amning 

Tid: Sista onsdagen i varje månad (utom juli och december), kl. 18.00-20.30

Aulan ligger innanför Café Linnean på plan 3.

BB hemvård

Vårdtiden på BB är beroende av vårdbehovet, men vid en normal förlossning är du kvar 6-48 timmar. Barnet ska vara undersökt av barnläkare innan ni åker hem.

Dagen därpå ringer barnmorskan från BB och hör efter så att allt fungerar bra. Efter cirka fyra dygn kommer ni tillbaka för en andra undersökning av barnet.

BB

På BB finns enkelrum och flerbäddsrum. Vilket rum och sängplats du får styrs bland annat av hur många som vårdas på BB samtidigt och vilket vårdbehov du har efter förlossningen. I mån av plats erbjuds du eget rum. 

I mån av plats kan partner få övernatta. Om det inte är möjligt är partnern välkommen att vara delaktig i vården av barnet under dagtid. Syskon är på grund av smittrisk inte tillåtna på förlossningen eller på BB. 

Ett dygns vård kostar 100 kronor för mamman och lika mycket för partner som sover över. Du betalar via faktura som skickas hem efter vårdtiden.

Besök på BB

Det är fri besökstid för partner/medförälder till det nyfödda barnet, under förutsättning att du inte är förkyld eller har någon annan smittsam sjukdom.

Syskon och övriga besökare får vänta tills ni kommer hem från BB.

Till toppen av sidan