Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Högkostnadsskydd för sjukvård

Högkostnadsskydd för sjukvård

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. 

I högkostnadsskyddet ingår:

  • avgifter för vård på vårdcentral, sjukhusmottagning, akutmottagning, eller hos privat vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län
  • avgifter för vård utförd av ambulanspersonal när ditt tillstånd inte kräver vidare transport för behandling på sjukhus eller vårdcentral. 
  • avgifter för att förnya recept
  • tandvård till samma avgift som sjukvård (gäller äldre och funktionshindrade samt om du får tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling).

I högkostnadsskyddet ingår inte:

  • avgifter för graviditetstest eller gynekologisk cellprovtagning
  • avgifter för hälsokontroll, hälsorådgivning, intyg eller vaccinationer
  • avgifter för att ligga på sjukhus.

Obeservera att avgift för uteblivet besök eller sen avbokning inte är högkostnadsgrundande. Det betyder att den inte får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Högkostnadsskyddet, inte en digital tjänst

Du måste själv bevaka din rätt till högkostnadsskydd. I Region Jönköpings län har vi inte några digitala frikort. 

Olika högkostnadsgrundande vårdgivare (vårdcentral, vissa typer av tandläkarbesök, kiropraktor, sjukgymnaster med flera) använder olika digitala system när de registrerar ditt/dina besök och hur mycket du har betalat. De olika vårdgivarna får inte lov att gå in och läsa i varandras system. Därför måste du själv hålla koll på dina besök och spara dina kvitton.

Har du besökt en vårdgivare kan de se hur mycket du har betalt hos just dem och om du kommit upp i högkostnadsskyddet. Många vårdcentraler och sjukhus i länet har samma system, men inte alla, därför kan det upplevas som att frikortet är digitalt.

Underlag för frikort och spara alla kvitton

Du kan be vårdpersonalen att föra in avgiften för besöket i häftet Underlag för frikort, Sjukvård. Häftet får du på din vårdmottagning och det stämplas oavsett om du betalar med betalkort eller faktura. Då är det enkelt att se vilket belopp du har kommit upp till och när du har rätt till frikort för sjukvård. Du måste spara alla kvitton från patientavgifter. 

Vård utanför Jönköpings län

Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet och ger rätt till avgiftsfria besök hos vårdgivare som har avtal med regioner eller landsting. Om du får vård utanför Jönköpings län har du rätt att föra in avgifter från dessa besök i häftet Underlag för frikort, Sjukvård. Spara besökskvittot från annat landsting och be vårdpersonalen föra in avgiften i häftet.

Fäll ihop

Frikort för sjukvård

Frikort för sjukvård

När du har betalat 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader har du rätt till ett frikort för sjukvård. Du måste visa upp dina kvitton på patientavgifter för att få frikortet. Du får frikortet på den mottagning du besöker när du nått 1 150 kronor.

När du har frikort för sjukvård behöver du inte betala några patientavgifter under resten av tolvmånadersperioden. Perioden räknas från det datum du betalade din första kvalificerande avgift hos vårdgivaren/vården.

Frikort för sjukvård är personligt och visas vid besök i vården tillsammans med legitimation.

Om du inte har med dig frikortet när du besöker vården får du betala. Om du tappar frikortet kan du få ett nytt om du har sparat dina kvitton.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

På vårdcentralen eller mottagningen på sjukhuset kan du få mer information om högkostnadsskydd eller frikort för sjukvård.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-05-18
Skribent och redaktör:

Marie Fahlman, kommunikatör, Region Jönköpings län.

Manusunderlag:

Yvonne Stolt, utredare, folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län.

Granskare:

Carina Krig, ekonomiassistent, Region Jönköpings län