Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Högkostnadsskydd för sjukvård

Högkostnadsskydd för sjukvård

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader.

I högkostnadsskyddet ingår:

  • avgifter för vård på vårdcentral, sjukhusmottagning eller hos privat vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län.
  • avgifter för att förnya recept.
  • tandvård till samma avgift som sjukvård (gäller äldre och funktionshindrade samt om du får tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling).

I högkostnadsskyddet ingår inte:

  • avgifter för graviditetstest, gynekologisk cellprovtagning eller mammografi.
  • avgifter för hälsokontroll, hälsorådgivning, intyg eller vaccinationer.
  • avgifter för att ligga på sjukhus.

Obeservera att avgift för uteblivet besök eller sen avbokning inte är högkostnadsgrundande. Det betyder att den inte får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Spara alla kvitton

Du måste själv bevaka din rätt till högkostnadsskydd. Du kan be vårdpersonalen att föra in beloppet du har betalat i häftet Underlag för frikort, Sjukvård. Häftet får du på din vårdmottagning. Då är det enkelt att se hur mycket du har betalat och när du har rätt till frikort för sjukvård. Du måste också spara alla kvitton på patientavgifter.

Fäll ihop

Frikort för sjukvård

Frikort för sjukvård

När du har betalat 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader har du rätt till ett frikort för sjukvård. Du måste visa upp dina kvitton på patientavgifter för att få frikortet. Du får frikortet på den mottagning du besöker när du nått 1 100 kronor.

När du har frikort för sjukvård behöver du inte betala några patientavgifter under resten av tolvmånadersperioden. Perioden räknas från det datum du betalade din första kvalificerande avgift hos vårdgivaren/vården.

Frikort för sjukvård är personligt och visas vid besök i vården tillsammans med legitimation.

Om du inte har med dig frikortet när du besöker vården får du betala. Om du tappar frikortet kan du få ett nytt om du har sparat dina kvitton.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

På vårdcentralen eller mottagningen på sjukhuset kan du få mer information om högkostnadsskydd eller frikort för sjukvård.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-10-25
Skribent och redaktör:

Helena Pellnor, kommunikatör, Region Jönköpings län.

Manusunderlag:

Yvonne Ericsson, utredare, folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län.