Undersökning av njurarna med gammakamera (renografi) i Jönköpings län

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Undersökningen gör man för att undersöka hur njurarna fungerar. Undersökningen genomför man också vid utredning av högt blodtryck vid misstanke om förträngning i njurartären.

Visa mer

Förberedelser

Förberedelser

Man behöver inte förbereda sig inför undersökningen. Det radioaktiva ämne som injiceras är ofarligt och man kan leva som vanligt efter undersökningen. Ämnet försvinner ut ur kroppen via urinen, så efter undersökningen är det bra om man går på toaletten och kissar.

Fäll ihop

Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

  • Patient undersöks med gammakamera.

    Undersökning med gammakamera.

    Mer information
    Patient undersöks med gammakamera

    Det är mycket viktigt att man ligger stilla under registreringen och att kameran kommer nära det organ som ska avbildas. Vid hjärtundersökningar ska man ligga som på bilden med armarna över huvudet, vid andra undersökningar kan man ha armarna efter kroppen.

När man kommer till mottagningen får man dricka cirka en liter vatten (barn får mindre) under cirka en timmes tid. Innan man går in i undersökningsrummet ska man gå på toaletten och tömma blåsan. 

Man får sedan lägga sig på en brits ovanför gammakameran och den som utför undersökningen injicerar därefter en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armbågsvecket, samtidigt som bildtagningen startar. Gammakameran följer sedan hur detta ämne passerar genom njurarna. Bildtagningen tar cirka 20 minuter och det är viktigt att man ligger stilla under hela undersökningen.

Fäll ihop

Efter undersökningen

Efter undersökningen

Besked om resultatet får man av den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom en vecka från det att man genomförde undersökningen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2015-01-12
Skribent:

Lena Smajic, vårdadministratör, klinisk fysiologi, Region Jönköpings län

Redaktör:

Vesna Papacikic, kommunikatör, Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län

Manusunderlag:

Jan Ohlsson, överläkare, klinisk fysiologi, Region Jönköpings län