Grå starr

Skriv ut (ca 7 sidor)
Jönköpings län

Remiss till ögonspecialist

Inom ögonsjukvården i Jönköpings län behöver du som är 18 år eller äldre en remiss från en optiker eller läkare för att komma till en ögonspecialist. 

Grå starr, katarakt, är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig vilket ger sämre syn. För en del blir synen sämre på några månader, men vanligast är att det tar flera år. Operation är det enda sättet att behandla grå starr och resultatet brukar bli bra.

Skriv ut

Sjukdomen är vanligast hos personer över 65 år. Om någon som är yngre får grå starr kan det till exempel bero på långvarig behandling med kortison, skador på ögat eller sjukdomar som diabetes.

Symtom

Symtom

Vanliga symtom på grå starr är att du

 • får sämre och suddigare syn
 • behöver mer ljus för att se
 • ser omvärlden i smutsgula nyanser
 • lätt bländas
 • ser dubbelt även om du täcker över ett öga.
Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att du har grå starr bör du kontakta en ögonläkare eller en optiker för undersökning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Fäll ihop

Undersökning vid misstanke om grå starr

Undersökning vid misstanke om grå starr

För att diagnosen grå starr ska kunna ställas får du göra en ögonundersökning. Synen undersöks först genom att du från några meters håll får titta på en syntavla med bokstäver i olika storlekar. Beroende av hur små bokstäver du kan se görs en bedömning av synskärpan.

Ögats lins undersöks sedan med hjälp av ett ögonmikroskop och en särskild lampa. Genom detta kan linsgrumlingar upptäckas innan du själv har märkt av några besvär. Även näthinnan längst bak i ögat undersöks för att se om det finns några andra orsaker till synnedsättningen. Det kan till exempel röra sig om påverkan av gula fläcken, så kallad makuladegeneration, som kan förekomma samtidigt med grå starr.

När du ska undersökas får du först ögondroppar som vidgar pupillen. Av ögondropparna kan synen tillfälligt bli försämrad under något dygn och du ska därför undvika bilkörning under den tiden. Det kan också vara skönt att ha med sig ett par solglasögon då du efteråt lätt kan bli bländad av starkt solljus.

Fäll ihop

Operation enda behandlingen

Operation enda behandlingen

I takt med att linsgrumlingarna ökar blir synen gradvis sämre. Operation är den enda behandling som finns och den går ut på att den grumliga linsen i ögat ersätts med en konstgjord lins. Operationen tar ungefär 20 minuter och du får gå hem samma dag. Ofta görs operationen bara på ett öga i taget.

Det är normalt inte bråttom med operation eftersom sjukdomen utvecklas långsamt.

Alla behöver inte opereras

Många med grå starr behöver aldrig opereras. Det beror på att försämringen vid grå starr ofta går så långsamt att besvären med synen inte hinner bli så stora att det stör det dagliga livet.

Ögonläkaren beslutar i samråd med dig som har sjukdomen om, och i så fall när, operationen ska göras. En remiss skickas sedan till en opererande ögonläkare.

Inför operationen

Ögat undersöks igen på ögonmottagningen före operationen. Med hjälp av ultraljud eller laserljus mäts ögats längd och sedan beräknar en dator styrkan på den lins av silikon eller "plexiglas" som ska ersätta den egna linsen för att ge normal syn.

Operationen tar 20 minuter

Vid operationen får du lokalbedövning med ögondroppar. Den egna linsen sönderdelas sedan med en ultraljudsnål och sugs bort genom pupillen via ett litet snitt i hornhinnan. Därefter sätts den konstgjorda linsen in. Operationen tar ungefär 20 minuter och du kan gå hem samma dag.

Efter operationen

Efter operationen är det vanligt att det skaver i ögat i upp till ett par veckor efteråt. Ögat kan också vara lite rodnat. Synen är ibland disig och färgerna annorlunda och ofta lite blåare än före ingreppet.

Du ska inte trycka på eller gnugga dig i ögat. Om ögat för övrigt är friskt brukar du få det undersökt vid ett återbesök ganska snart, från ett par dagar till några veckor efter operationen. Ibland får du gå direkt till optikern för att prova ut glasögon när ögat är läkt. Rutinerna varierar i landet.

Oftast kan du leva som vanligt efter operationen men en del kan behöva bli sjukskrivna.

De närmaste veckorna efter operationen tar du också ögondroppar med kortison, för att förhindra ärrbildning och beläggningar på linsen. Det kan hända att du behöver hjälp med att ta dropparna när du kommit hem. Förbered detta genom att tala med någon anhörig eller med distriktssköterskan på vårdcentralen

En tid efter operationen behöver du ofta prova ut nya glasögon, som komplement till den nya linsen. Yngre personer som före operationen kunnat växla mellan avståndsseende och närseende, förlorar den förmågan och måste skaffa sig läsglasögon. När utprovning ska ske varierar i landet och bedöms av din läkare.

Komplikationer direkt efter operationen

De allra flesta får bättre syn efter operationen men det finns inte någon operation som är helt riskfri. Ögat kan vara både rött och svullet efter operationen, men det brukar gå över efter ett par dagar. Blir ögat rött igen efter att det först har bleknat, eller om du får värk eller försämrad syn ska du omedelbart besöka ögonläkare eftersom det då finns risk för komplikationer till exempel infektion.

Efterstarr kan komma några månader till år efter operationen

Materialet i den nya linsen åldras inte, men synen kan efterhand bli sämre igen beroende på att linskapseln grumlas efter operationen. Detta kallas för efterstarr och är vanligt, upp till hälften av alla som opereras får det. Efterstarr brukar märkas från ett par månader upp till några år efter operationen och behandlas med laser. Dagens linser ger dock betydligt mindre efterstarr.

Hur fungerar ögat efter operationen?

De flesta upplever en stor förbättring av synen efter operationen. Plötsligt ser du färger och konturer tydligt igen. Men trots de noggranna mätningarna före operationen brukar det inte räcka med den nya linsen, utan du behöver också ofta glasögon för att kunna se skarpt. Det gäller för seendet på både kort och långt håll.

Du kan också få nya besvär med bländning, men oftast är det inte värre än att du vänjer dig. En del kortvariga problem med ljusringar och lättare skelning kan också förekomma.

Om bara ett öga har opererats kan du ibland få svårt att samordna synen, vilket kan ge tillfälliga balansrubbningar eller tillfälligt dubbelseende. Det brukar bli bättre om du får andra ögat opererat.

Synnedsättningen kan också ha varit orsakad av andra ögonsjukdomar som är svåra att upptäcka före operationen. I så fall finns det risk för att synen inte blir bättre.

Fäll ihop

Operation av grå starr i Jönköpings län

Jönköpings län

Operation av grå starr i Jönköpings län

Operationsdagen

Att genomföra en operation för grå starr tar cirka 20 min. Men räkna med att hela besöket på mottagningen tar cirka 2 timmar. Du ska inte köra bil på operationsdagen, därför kan det vara bra att tänka på att ordna med kollektivtrafik, taxi, färdtjänst eller annan skjuts hem efter din operation. 

Vid operationen får du lokalbedövning med ögondroppar. Ögat är bedövat under hela operationen för att du inte ska känna någon smärta eller obehag, men du kan känna att ögat vidrörs. Vid ingreppet tas den grumliga linsen ut och ersätts med en liten plastlins som opereras in i ögat.

Skötselråd och hygien innan och efter operationen

En operation innebär alltid en liten risk för komplikationer. Hygienen är viktig för att förhindra infektioner i samband med din operation. Du bör inte opereras om du har en infektion eller ett sår av något slag på kroppen. Kontakta din läkare eller ögonmottagning om du känner dig osäker.

Kvällen innan operationen ska du duscha och tvätta hela kroppen med flytande tvål. Tvätta håret med schampo och torka dig torr med ren handduk. Använd rena sängkläder.

På morgonen behöver du bara duscha kroppen. Ta på dig helt nytvättade och bekväma kläder. Du kan äta som vanligt och ta de läkemedel som du brukar. Du ska inte ha smink, nagellack eller smycken på dig. Om du har hörapparat, behåll den på.

Precis innan operationen görs området kring ögat rent av personalen som tar hand om dig. Ditt öga kommer att sköljas och huden runt ögat tvättas med sprit. Efter det får du inte ta upp händerna i ansiktet.

Efter operationen bör du tvätta händerna ofta och var noga med hygienen. Undvik att gnugga eller peta i ögat. Tvätta inte ansiktet första kvällen och försök att undvika att få schampo eller tvål i ögat. Nästa dag kan du tvätta dig som vanligt, men torka försiktigt runt ögat första dagarna. Använder du trycksänkande ögondroppar fortsätter du med dessa som vanligt. Tänk på att börja med en ny flaska efter operationen för att inte bakterier ska komma in i ögat.

Använd inte ögonsmink första veckan efter operation. Andra saker som du bör undvika första tiden efter operationen är:

 • bastu- och badhusbad
 • solarium
 • rökiga och smutsiga miljöer, exempelvis ladugårdar och stall.

Efter operationen

Ofta behövs glasögon efter operationen som ett komplement till den inopererade linsen, både för att se på långt håll och för att kunna läsa. Glasögonen provas ut hos optiker 6-8 veckor efter operationen. Du ansvarar själv för att boka in en tid hos en optiker.  

Fäll ihop

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

 • Ögat i genomskärning.

  Vid grå starr grumlas linsen. Klicka på bilden för att få större format och mer information.

  Mer information

  Linsen sitter bakom regnbågshinnan och pupillen. Runt linsen finns ett elastiskt hölje som kallas linskapsel. Linsen är i normala fall genomskinlig, men klarheten försvinner vid grå starr.

Ögats uppbyggnad

Längst fram på ögat ligger hornhinnan. Bakom den finns regnbågshinnan, som också kallas iris. I mitten av regnbågshinnan finns ett hål, pupillen. Där bakom ligger linsen och runt linsen finns ett hölje som kallas linskapsel. Den är elastisk och gör att linsen kan bli kupigare eller plattare genom att ringmuskeln som omger linsen dras ihop eller slappnar av. Därmed ändras ögats brytningsförmåga så att man kan ställa in ögat för att se skarpt på nära eller långt håll.

Linsen är vanligtvis genomskinlig, men klarheten försvinner vid grå starr.

Vid grå starr blir linsen grumlig

Grå starr gör linsen i ögat grumlig och synen försämras gradvis. Hos en del kan synen bli mycket dålig på några månaders tid men det vanliga är att försämringen tar flera år. Oftast får du grå starr på båda ögonen, men i olika takt.

Försämringen beror på att ljuset hindras från att nå in till näthinnan på grund av den grumliga linsen. Det blir svårare att se på långt avstånd och du behöver allt mer ljus för att kunna se. Du får problem med att läsa texten i till exempel dagstidningar eller på TV och att köra bil. Konturer och färger blir svagare, synen blir suddig och du ser omgivningen i smutsgula nyanser vilket beror på att de blå färgtonerna försvinner först.

Ett annat lite ovanligare symtom som kan uppstå då du blir äldre är att ögats lins får en synlig gul-brunaktig förtätning som kallas för kärnskleros.

Testa om du har dubbelseende

Dubbelseende kan också förekomma vid grå starr och det beror på att linsgrumlingarna ibland splittrar ljusstrålarna. Detta kan du testa själv genom att hålla för ditt ena öga. Om du då ser dubbelt på bara ett öga kan det vara ett tecken på att sjukdomen håller på att utvecklas.

Lätt att bländas

Ett annat symtom är att du bländas samtidigt som du ser suddigt. Det kan vara besvärligt även vid svaga ljuskällor som stearinljus. Bilkörning i mörker blir svårt eftersom du bländas av strålkastarna. Orsaken är att grumlingarna i linsen gör att ljusstrålarna sprids åt alla håll, istället för att som normalt passera samlat genom linsen.

Bra att kontrollera synen efter fyrtio

Efter att du fyllt fyrtio kan det vara bra att kontrollera din syn ungefär vart femte år särskilt om du kör bil. Det kan du göra till exempel vid en optiker.

Fäll ihop

Vem kan få grå starr?

Vem kan få grå starr?

Grå starr förekommer i alla åldrar men det vanliga är att man får sjukdomen när man blir äldre. Att linsen grumlas lite när du blir äldre är dock normalt. Undersökningar visar till exempel att mer än hälften av alla personer över 65 år har linsgrumlingar. Vid grå starr är däremot linsgrumlingarna så stora att de ger en synförsämring. Orsakerna till varför äldre får grå starr är inte helt kända.

Det finns andra, ovanliga former av grå starr som kan uppträda tidigare i livet, men då är orsakerna till linsgrumlingarna mer kända. Det kan till exempel bero på kortisonbehandling i form av tabletter. För att kortison ska kunna orsaka grå starr krävs det att behandlingen är långvarig, och oftast handlar det om att det är en sjukdom som inte blir bättre utan kortison. Trots att linsen riskerar att bli grumlig kan behovet av kortison vara så stort att det inte går att vara utan behandlingen.

Andra kända orsaker till linsgrumling är skador på ögat eller att ögat blivit utsatt för alldeles för mycket av solens ultravioletta ljus. Man kan också få grå starr som en följd av en sjukdom, som till exempel diabetes eller kronisk regnbågshinneinflammation. Rökning, vitaminbrist och undernäring kan också orsaka grå starr.

Ett barn kan också födas med grå starr, till exempel om mamman haft röda hund under graviditeten. Grå starr hos barn brukar opereras snabbt då det ger bästa förutsättningarna för synskärpan att utvecklas.

Till slut kan det finnas ärftliga orsaker som gör att man får sjukdomen, men det är mycket ovanligt.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-06-11
Redaktör:

Carina Wesström, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Roger Sidestam, ögonläkare

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2017-02-16
Redaktör:
Marie Fahlman, redaktör 1177 Region Jönköpings län
Skribent och redaktör:
Frida Halvardsson, informatör, Region Jönköpings län
Granskare:
Susanne Svensson Kauppinen, ögonmottagningen, Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län